Menu
Succesvolle samenwerkingssessie preventie in de Ruwaard

Succesvolle samenwerkingssessie preventie in de Ruwaard

Verbinding leggen tussen de eerstelijnsgezondheidszorg, de publieke gezondheidszorg en het sociale domein op het gebied van preventie. Dat was het doel van de samenwerkingssessie ‘preventie in de wijk Ruwaard’ op 22 maart 2018. In totaal kwamen 34 mensen bijeen, waaronder professionals als de huisarts, diëtist, apotheker, fysiotherapeut, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige, organisaties als de GGD, het consultatiebureau en Sport Expertise Centrum en medewerkers van de gemeente rondom welzijn en veiligheid.

Proeftuin Ruwaard initieerde de bijeenkomst en organiseerde deze samen met het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De 34 deelnemers hebben elkaar kunnen leren kennen rondom ‘wie ben ik, wat wil ik en wat hebben we van elkaar nodig’? Daarnaast waren de doelen:

 • Een gedeeld beeld vormen van de wijk Ruwaard rondom preventie en positieve gezondheid, aan de hand van het wijkprofiel.
 • Gezamenlijk prioriteiten stellen in de keuze van een thema, doelgroep of problematiek voor een wijkgerichte, afgestemde aanpak.
 • Concrete samenwerkingsafspraak om mee aan de slag te gaan.

Tijdens de bijeenkomst leerden deelnemers elkaar kennen aan de hand van drie rondes aan speeddates Het wijkprofiel werd toegelicht door GGD Hart voor Brabant en het Sport Expertise Centrum en deelnemers vulden een vragenlijst in die was opgesteld door het RIVM. Samen formuleerden zij thema’s die zij met elkaar willen gaan oppakken en stelden ze prioriteiten. De volgende onderwerpen zijn gedurende de bijeenkomst uitgewerkt:

 • Leefstijl
  Ketenaanpak overgewicht: verbreding doelgroep naar volwassenen; strakker communicatieplan – trekker gemeente Oss (Diana Goutier)
 • Vinden en verbinden in de wijk
  Niet alleen voor professionals maar ook voor wijkbewoners: laten inspireren door voorbeeld informatiepunt Utrecht Oost; geen sociale kaart, maar informatie voor en door de wijk, professionals en wijkbewoners – trekker Proeftuin Ruwaard
 • Eenzaamheid
  Project sociaal vitaal: verbinding individuele problematiek met collectief aanbod; spreekuur sociaal wijkteam in ons huis van de wijk/ welzijn op receptmodel – trekkers GGD en SEC.
 • Armoede
  Is veel voorkomend onderliggend probleem dat om een geïntegreerde aanpak vraagt: agenderen bij Proeftuin Ruwaard
 • Laaggeletterdheid
  Materialen, aandachtspunten: gezamenlijke scholing voor professionals en wijkbewoners – trekker Proeftuin Ruwaard
 • Mantelzorg
  Maakt deel uit van preventieaanpak Proeftuin Ruwaard

De afspraken
De behoefte om elkaar vaker te spreken en na te denken over gemeenschappelijke thema’s is groot. De professionals vinden het prettig dat de proeftuin als centraal aanspreekpunt functioneert. Dit voorziet in een duidelijke behoefte. Als eerste concrete volgende stap is afgesproken om gezamenlijk een scholing over laaggeletterdheid te volgen.

Publicatiedatum: 2 mei 2018
Categorie: Gebiedsgericht werken, Preventie
Terug