Menu
Weg met die harkjeshiërarchie!?

Weg met die harkjeshiërarchie!?

blog van Robuuster Jacqueline Philipsen

"Nu ik aan de onderzoeksfase van mijn studie ben begonnen, denk ik geregeld terug aan de reden waarom ik aan mijn studie Managementwetenschappen ben begonnen. Enerzijds wilde ik meer wetenschappelijke kennis opdoen. Anderzijds, veel belangrijker... ik was ervan overtuigd dat het organiseren van de gezondheidszorg in de toekomst anders moest.
Als programmamanager bij Robuust zag ik dat bij effectief samenwerken een netwerkstructuur in de gezondheidszorg de toekomst heeft en niet meer een traditionele harkjeshiërarchie. In verschillende netwerken waarbij ik betrokken was ervaarde ik de zoektocht naar de juiste vormgeving van het netwerk. 
In mijn studie wilde ik zowel theoretisch als in de praktijk op zoek naar elementen die bij de inrichting en begeleiding van een netwerk van belang zijn, zonder terug te vallen op de oude hiërarchische structuren.

Succesfactoren voor een effectief netwerk
Inmiddels ben ik twee jaar verder en kan ik vaststellen dat ook in de wetenschappelijke literatuur netwerken gezien worden als oplossing voor de huidige wicked problems, waaronder een toekomstbestendige gezondheidszorg. Maar ook dat er nog veel sturingsvraagstukken zijn rondom de vormgeving en de begeleiding van een netwerk in relatie tot de effectiviteit van een netwerk. Door onderzoekers worden verschillende factoren benoemd die van invloed zijn op de effectiviteit van het netwerk; structurele kenmerken, functioneringskenmerken en contextkenmerken. De komende maanden ga ik een aantal van deze factoren uit de theorie toetsen aan de praktijk. Hoe spelen deze succesfactoren een rol in de effectiviteit van de netwerken die Robuust begeleidt?  

Wie is wanneer betrokken bij het netwerk
De interacties tussen deelnemers, de frequentie van ontmoeten en de betrokkenheid van netwerkwerkdeelnemers uit verschillende niveaus van de organisatie wordt netwerkintegratie genoemd. Uit de theorie komt naar voren dat integratie van meerdere hiërarchische niveaus in het netwerk een positieve invloed heeft op de effectiviteit van een netwerk. Ik ben erg benieuwd hoe de vier programmamanagers en de acht partners van een netwerk die ik ga interviewen dit  in de praktijk ervaren.  

Versterken van de stabiliteit van een netwerk
Daarnaast is er een aantal factoren die een positieve invloed hebben op de stabiliteit van een netwerk en daarmee op het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. Bijvoorbeeld een sterke gezamenlijke ambitie, het creëren van draagvlak en eigenaarschap bij netwerkpartners. Dat lijken open deuren. Interessant vind ik de vraag hoe je, als programmamanager, deze factoren kunt vergroten. Welke interventies van een programmamanager dragen bij aan netwerkeffectiviteit?  

De komende maanden onderzoek ik vier Robuustnetwerken. Hiervoor interview ik twaalf mensen die intensief betrokken zijn bij programma’s die Robuust begeleidt. Bij hen ga ik de theorie toetsen aan de praktijk. Hierna verwacht ik een uitspraak te kunnen doen of de onderzochte succesfactoren inderdaad bijdragen aan het vermogen om in het netwerk gestelde doelen te behalen. Ik zie uit naar de gesprekken en ben erg benieuwd welke nieuwe inzichten deze gesprekken me opleveren!"

Publicatiedatum: 25 september 2018
Categorie: Organisatie en infrastructuur, Programmamanagement
Terug