Menu
PGM Open netwerkbijeenkomst: programmamanagement binnen zorg en welzijn

PGM Open netwerkbijeenkomst: programmamanagement binnen zorg en welzijn

Op 4 juni aanstaande vertelt Robuuster Jolande van Meer tijdens een PGM Open netwerkbijeenkomst over de werkwijze van Robuust en specifiek over haar rol en ervaringen als programmamanager binnen het programma Samen Gezond. Jolande gaat in op domeinoverstijgend verbinden, samenwerken en impact creëren. Hoe krijg je organisaties binnen zorg en welzijn in de mindset van anders organiseren?

Een interactieve sessie om zo complexe, doelgerichte veranderopgaven (nog) succesvoller te realiseren. Bestemd voor zowel de ervaren als de minder ervaren programmamanager die zich verder willen ontwikkelen in programmamanagement. Deelname is gratis en mogelijk via inschrijving. Deze PGM Open Netwerkbijeenkomst is van 18.00 tot 21.00 uur in Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht.

Samen Gezond verbindt zorg- en sociaal domein
Binnen het programma Samen Gezond hebben inwoners, gemeente, huisartsen, ziekenhuis en verzekeraar in de regio Roermond de handen ineengeslagen om samen de zorg écht anders organiseren. In samenwerking tussen het sociale én medisch domein, dus tussen de nulde, eerste en tweede lijn, zien zij kansen in verbetering van de gezondheid van de inwoner, kwaliteit van de dienstverlening en beheersbaarheid van kosten.
Jolande: “Zorgaanbod en eigen organisatie staan niet langer meer centraal, maar juist het functioneren van mensen en de samenwerking over de eigen organisatiegrenzen heen. Deze ontwikkelingen vragen anders denken, handelen en organiseren. “Vanuit Robuust zetten we dit samenwerkings- en veranderproces in gang. We zoeken en verbinden organisaties en mensen die begrijpen dat je samen sterker staat. Die durven over eigen grenzen heen te kijken. En die weten dat kennis en kunde meer waard is als je het deelt.”

Interactieve sessie programmamanagement
Na een korte introductie, gaan de deelnemers in een interactieve sessie aan de slag met de volgende richtinggevende vragen:

  • Hoe begeleid je een dergelijk initiatief met behulp van een programma?
  • Hoe kies je samen een richting en hoe maak je optimaal gebruik van kennis op alle niveaus?
  • Hoe ga je om met een dergelijk initiatief in een dynamische omgeving; het opbouwen van een regionaal zorgnetwerk om lokale netwerken anders te organiseren via een programma, waarbij ook allerlei andere initiatieven worden ondernomen en netwerken actief zijn?
  • Hoe houd je focus, behoud je de energie en blijf je samen werken aan je ambitie?
  • Wat heeft een regio hiervoor nodig, hoe kan programmamanagement behulpzaam zijn en waar zijn aanpassingen nodig om effectiever te zijn? Hoe realiseer je dit met beperkte middelen?
  • Hoe krijg je via communicatie binnen het programma en binnen de deelnemende organisaties een beweging op gang die je voor extern in de programma’s voor ogen hebt?

Programmamanagement binnen zorg en welzijn: een effectieve aanpak.
Vanuit haar maatschappelijke opgave levert Robuust in Zuid-Nederland een impactvolle bijdrage aan organisatie- en samenwerkingsvraagstukken om te komen tot een gezonde(re) samenleving via goede en betaalbare gezondheidszorg voor populaties. In samenwerking met professionals uit de eerste lijn, tweede lijn, het sociaal domein, gemeenten, zorgverzekeraars, kennis- en onderzoeksinstituten en de populatie om wie het gaat.

PGM Open netwerkbijeenkomst
Het PGM Open komt voort uit de ambitie om het vak programmamanagement verder te professionaliseren om zo complexe, doelgerichte veranderopgaven steeds succesvoller te realiseren. Het PGM Open wordt georganiseerd door een projectteam van adviseurs en ondersteuners van Twynstra Gudde, Jo Bos & Co, Organisatieregie en Good Work Company. Onder de noemer PGM Open Netwerk organiseren zij ook kleinschalige, inspirerende bijeenkomsten voor programmamanagers en andere geïnteresseerden in programmamanagement.

Aanmelden en meer informatie
Inschrijven is gratis. Meer informatie is te vinden op PGM Open Netwerk. Voor meer achtergrondinformatie: Samen gezonde keuzes maken en de programmawebsite Samen Gezond.

 

 

Publicatiedatum: 27 mei 2019
Categorie: Onverwachte verbindingen, Populatiemanagement, Programmamanagement, Robuust
Terug