Menu

Oproep voor projectvoorstellen kwaliteitsontwikkeling in de GGZ

Bent u betrokken bij de kwaliteitsontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg? Overweeg dan een projectaanvraag. Het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft een eerste call opengesteld voor de ont...
Publicatiedatum: 12 mei 2014
Lees volledig bericht

Dementie: ludieke acties en taboedoorbreking

Een dementievriendelijke samenleving. Dat is het doel van de Denktank Dementie: een multidisciplinair adviesorgaan in Zuidoost-Brabant, waar Robuust onderdeel van uitmaakt.
Publicatiedatum: 6 mei 2014
Lees volledig bericht

Denktank Kwetsbare ouderen van start

Vanuit het Programma Verbonden in Zorg is in april 2014 de Denktank Kwetsbare Ouderen gevormd. Onder de noemer Verbonden in Zorg werken in West-Brabant stakeholders uit de eerste- en tweedelijnszorg e...
Publicatiedatum: 6 mei 2014
Lees volledig bericht

GOAL! versterkt zelfredzaamheid en realiseert verbindingen

GOAL! versterkt de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen en realiseert verbindingen tussen zorg, welzijn en wonen. Dat blijkt uit de evaluatie van het GOAL!-project in Oss dat gericht is op het tijdig...
Publicatiedatum: 1 mei 2014
Lees volledig bericht

Actief en gezond ouder worden

Tijdens het International Congress of Integrated Care in Brussel werd wederom duidelijk hoe goed verschillende Europese steden en regio’s vorderingen maken op het gebied van Healthy Aging.
Publicatiedatum: 1 mei 2014
Lees volledig bericht

Subsidieaanvraag AAL (ZonMW)

Het Europese Active & Assisted Living (AAL) Programme richt zich op de ontwikkeling van innovatieve, op ICT gebaseerde, oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Levert u als organisatie of bedrijf ee...
Publicatiedatum: 22 april 2014
Lees volledig bericht

Werkgroep Noordelijke Maasvallei bindt zich aan programma ‘Alles is Gezondheid’

De gezondheid van mensen in Nederland kan veel beter. Dat vindt de werkgroep Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei. Daarom heeft de werkgroep zich vorige week verbonden aan het Nationaal Program...
Publicatiedatum: 17 april 2014
Lees volledig bericht

Stimulering zelfredzaamheid door serious game

Zelfredzaamheid in de zorg- en welzijnssector vergt een andere manier van benaderen van burgers door professionals. Een voorbeeld van een interventie die daarop is gericht, is ‘Op eigen kracht’: een g...
Publicatiedatum: 10 april 2014
Lees volledig bericht

Transitie jeugdzorg

De Eerste Kamer stemde op 18 februari 2014 in met de nieuwe Jeugdwet. Het nieuwe beleid maakt een einde aan de versnippering van de sturing van voorzieningen voor de jeugd. Deze transitie gaat gepaard...
Publicatiedatum: 10 april 2014
Lees volledig bericht

Eén aanspreekpunt psychologen en gemeenten Noordoost-Brabant

Het nieuwe jeugdstelsel gaat in 2015 in werking. Hierdoor krijgt de relatie tussen zorgaanbieders en gemeenten een andere inhoud. Robuust initieerde het contact tussen de zorggroep psychologen en geme...
Publicatiedatum: 10 april 2014
Lees volledig bericht

Nieuwsarchief