Menu

Werkgroep Noordelijke Maasvallei bindt zich aan programma ‘Alles is Gezondheid’

De gezondheid van mensen in Nederland kan veel beter. Dat vindt de werkgroep Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei. Daarom heeft de werkgroep zich vorige week verbonden aan het Nationaal Program...
Publicatiedatum: 17 april 2014
Lees volledig bericht

Stimulering zelfredzaamheid door serious game

Zelfredzaamheid in de zorg- en welzijnssector vergt een andere manier van benaderen van burgers door professionals. Een voorbeeld van een interventie die daarop is gericht, is ‘Op eigen kracht’: een g...
Publicatiedatum: 10 april 2014
Lees volledig bericht

Transitie jeugdzorg

De Eerste Kamer stemde op 18 februari 2014 in met de nieuwe Jeugdwet. Het nieuwe beleid maakt een einde aan de versnippering van de sturing van voorzieningen voor de jeugd. Deze transitie gaat gepaard...
Publicatiedatum: 10 april 2014
Lees volledig bericht

Eén aanspreekpunt psychologen en gemeenten Noordoost-Brabant

Het nieuwe jeugdstelsel gaat in 2015 in werking. Hierdoor krijgt de relatie tussen zorgaanbieders en gemeenten een andere inhoud. Robuust initieerde het contact tussen de zorggroep psychologen en geme...
Publicatiedatum: 10 april 2014
Lees volledig bericht

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht open

Het ministerie van VWS stelt dit jaar 2 miljoen euro beschikbaar voor integrale plannen om kinderen met (ernstig) overgewicht, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en 12 tot 18 jaar, structureel meer te la...
Publicatiedatum: 1 april 2014
Lees volledig bericht

Boxtel Oost in 2040: samen streven naar meer sociale cohesie

Boxtel Oost vergrijst in hoog tempo. Het gebrek aan sociale cohesie, dat zichtbaar is geworden via een complete gebiedsanalyse met prognose tot 2040, is een groot probleem voor de steeds groter worden...
Publicatiedatum: 26 maart 2014
Lees volledig bericht

Gemert-Bakel: aan de slag met het wijkprofiel

In Gemert-Bakel is voor drie wijken een wijkprofiel opgesteld, waarin data uit de GGD-monitors, de ROS-Wijkscan en gemeentedata zijn verzameld en geordend naar bevolkingsopbouw en thema’s.
Publicatiedatum: 26 maart 2014
Lees volledig bericht

Kennisnetwerk ontwikkelt wijkprofiel

Hoe kunnen we samen de Limburgers gezonder maken? Om die vraag beter te kunnen beantwoorden werd ruim een jaar geleden het Kennisnetwerk Publieke Gezondheid opgericht.
Publicatiedatum: 26 maart 2014
Lees volledig bericht

Sportimpuls 2014: Wijkscan ‘Gezondheid, sport en zorg’ geeft inzicht

De ROS’en, waaronder Robuust, hebben in nauwe samenwerking met het NISB de Wijkscan ‘Gezondheid, sport en zorg’ ontwikkeld. De Wijkscan dient als startpunt en ter onderbouwing van de subsidieaanvraag ...
Publicatiedatum: 10 maart 2014
Lees volledig bericht

Ruimte en kansen voor substitutie

Het aantal verwijzingen naar medisch specialisten vanuit huisartsen blijkt erg te verschillen, variërend van 94 tot 254 verwijzingen per 1000 patiënten (bijna factor 3). Dit blijkt uit een onderzoek v...
Publicatiedatum: 26 februari 2014
Lees volledig bericht

Nieuwsarchief