Menu

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht open

Het ministerie van VWS stelt dit jaar 2 miljoen euro beschikbaar voor integrale plannen om kinderen met (ernstig) overgewicht, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en 12 tot 18 jaar, structureel meer te la...
Publicatiedatum: 1 april 2014
Lees volledig bericht

Boxtel Oost in 2040: samen streven naar meer sociale cohesie

Boxtel Oost vergrijst in hoog tempo. Het gebrek aan sociale cohesie, dat zichtbaar is geworden via een complete gebiedsanalyse met prognose tot 2040, is een groot probleem voor de steeds groter worden...
Publicatiedatum: 26 maart 2014
Lees volledig bericht

Gemert-Bakel: aan de slag met het wijkprofiel

In Gemert-Bakel is voor drie wijken een wijkprofiel opgesteld, waarin data uit de GGD-monitors, de ROS-Wijkscan en gemeentedata zijn verzameld en geordend naar bevolkingsopbouw en thema’s.
Publicatiedatum: 26 maart 2014
Lees volledig bericht

Kennisnetwerk ontwikkelt wijkprofiel

Hoe kunnen we samen de Limburgers gezonder maken? Om die vraag beter te kunnen beantwoorden werd ruim een jaar geleden het Kennisnetwerk Publieke Gezondheid opgericht.
Publicatiedatum: 26 maart 2014
Lees volledig bericht

Sportimpuls 2014: Wijkscan ‘Gezondheid, sport en zorg’ geeft inzicht

De ROS’en, waaronder Robuust, hebben in nauwe samenwerking met het NISB de Wijkscan ‘Gezondheid, sport en zorg’ ontwikkeld. De Wijkscan dient als startpunt en ter onderbouwing van de subsidieaanvraag ...
Publicatiedatum: 10 maart 2014
Lees volledig bericht

Ruimte en kansen voor substitutie

Het aantal verwijzingen naar medisch specialisten vanuit huisartsen blijkt erg te verschillen, variërend van 94 tot 254 verwijzingen per 1000 patiënten (bijna factor 3). Dit blijkt uit een onderzoek v...
Publicatiedatum: 26 februari 2014
Lees volledig bericht

Huisartsenbekostiging 2015

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft minister Edith Schippers (VWS) op 17 februari 2014 geadviseerd over de nieuwe bekostiging huisartsenzorg vanaf 2015. Het advies is erop gericht om zorg in de ...
Publicatiedatum: 26 februari 2014
Lees volledig bericht

Online marktplaats voor vrijwillige en professionele hulp

Een online marktplaats voor meer zelfredzaamheid en burgerparticipatie: www.zorgvoorelkaar.com. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten die zorg of hulp nodig hebben én vrijwilligers en professionals di...
Publicatiedatum: 17 februari 2014
Lees volledig bericht

Akkoord Jeugdwet en gemeenten gaan inkoop Jeugd-GGZ uitvoeren

De meerderheid van de Eerste Kamer stemt deze week vóór de Jeugdwet. Dat is de uitkomst van het twaalf uur durende debat van afgelopen week, meldt het Binnenlands Bestuur.
Publicatiedatum: 17 februari 2014
Lees volledig bericht

De doe-democratie; van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

Meer verantwoordelijkheden neerleggen bij de burger is een belangrijke achtergrond bij de actuele decentralisaties. Tegelijkertijd zijn de decentralisaties een belangrijke aanleiding voor gemeenten om...
Publicatiedatum: 11 februari 2014
Lees volledig bericht

Nieuwsarchief