Menu

Zorgakkoord: heldere afspraken voor eerste lijn

Minister Schippers en de zorgsectoren medisch specialistische zorg, eerstelijnszorg en GGZ hebben hard gewerkt aan én zijn tevreden met het akkoord dat 16 juli aan de Eerste en Tweede Kamer is aangebo...
Publicatiedatum: 17 juli 2013
Lees volledig bericht

GoedLeven Zeeland

"Het volgen van deze proefprojecten geeft inzicht in wat goed en minder goed werkt en in best practices", vertelt Anita Hendrikse, programma-manager GoedLeven en Strategisch adviseur Robuust in Zeelan...
Publicatiedatum: 15 juli 2013
Lees volledig bericht

Nieuwe brancheorganisatie voor de eerste lijn

Per 1 januari 2014 ontstaat er een nieuwe brancheorganisatie voor eerstelijnszorgorganisaties. Hierin zullen de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG), de Landelijke Organisatie voor K...
Publicatiedatum: 3 juli 2013
Lees volledig bericht

Apps in de zorg

In het e-book 'Ontdek snel: Gezondheidsapps – voor phone & tabletlees' je alle ins en outs over apps binnen gezondheidsmanagement. Apps voor kleine kwalen, apps voor grote kwalen. Van voedings- en bew...
Publicatiedatum: 19 juni 2013
Lees volledig bericht

Nieuw hulpmiddel ouderenzorg

Ketenzorg Ouderen Walcheren publiceert handboek als hulpmiddel om in te spelen op de complexe behoeften van kwetsbare ouderen. Het handboek ‘Een ketenprogramma voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorg...
Publicatiedatum: 19 juni 2013
Lees volledig bericht

Start BigMove Nijmegen-Oost

In Nijmegen-Oost gaat op 15 augustus het multidisciplinair GGZ-groepsprogramma BigMove van start. BigMove is voor mensen die moeilijk in beweging komen door psychische, somatische en sociale problemat...
Publicatiedatum: 19 juni 2013
Lees volledig bericht

Samenwerking diëtisten Noord-Limburg

Elf zelfstandig gevestigde diëtisten uit Noord-Limburg hebben op 4 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend waarmee ze hun netwerk hebben geformaliseerd. Onder de naam TZD–NL zullen zij hun gezame...
Publicatiedatum: 19 juni 2013
Lees volledig bericht

Kamerbrief Schippers curatieve GGZ

Minister Schippers heeft de LVG en andere partners van het Bestuurlijk Akkoord GGZ geïnformeerd dat zij afziet van het voornemen om vanaf 2014 een procentuele eigen bijdrage in te voeren over de curat...
Publicatiedatum: 19 juni 2013
Categorie: GGZ
Lees volledig bericht

Werkmap huisartsen en gemeenten

Alle huisartsenpraktijken en gemeenten in Nederland hebben begin mei een exemplaar ontvangen van de werkmap ‘Samen werken in de wijk’. De werkmap is ontwikkeld door LHV en VNG (Vereniging van Nederlan...
Publicatiedatum: 19 juni 2013
Lees volledig bericht

Van wijkscan tot dialoog

De wijkscan als basis van de dialoog. Dat was het thema dat Robuust presenteerde tijdens de ‘Voor elkaar in Parkstad’-kenniscarrousel op donderdag 16 mei in Landgraaf.
Publicatiedatum: 19 juni 2013
Lees volledig bericht

Nieuwsarchief