Menu
Paramedische samenwerking voor zorg op de juiste plek

Paramedische samenwerking voor zorg op de juiste plek

"De juiste zorg op de juiste plek, wie durft?" Deze vraag stelt de Taskforce die  onder deze titel een rapportage publiceerde in april 2018. Paramedici in Zuid-Nederland laten zien dat zij niet bang z...
Publicatiedatum: 10 juli 2018
Categorie: Substitutie, Populatiemanagement
Lees volledig bericht
Bevorderen inzet ervaringsdeskundigheid

Bevorderen inzet ervaringsdeskundigheid

Per 1 juni 2018 is Robuust een samenwerking aangegaan met Stichting Hersteltalent. De praktijk laat zien dat door inzet van ervaringsdeskundigheid er vaak nieuwe informatie naar boven komt en er nieuw...
Publicatiedatum: 9 juli 2018
Categorie: Robuust, GGZ
Lees volledig bericht
Inzicht in regionaal capaciteitsvraagstuk huisartsenzorg

Inzicht in regionaal capaciteitsvraagstuk huisartsenzorg

Individueel is het voor een huisarts nauwelijks mogelijk om invloed uit te oefenen op de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerde professionals in de toekomst. Robuust zet op dit moment de eer...
Publicatiedatum: 8 juli 2018
Categorie: eHealth, Persoonsgerichte zorg, Data en monitoring, Gebiedsgericht werken, Organisatie en infrastructuur
Lees volledig bericht
 Deelname aan International Conference Integrated Care 2018, onze bevindingen

Deelname aan International Conference Integrated Care 2018, onze bevindingen

Na de succesvolle acceptatie van de drie ingediende abstracts bij het International Conference Integrated Care 2018 én een verzoek tot het organiseren van een site-visit bij Proeftuin Ruwaard in Oss, ...
Publicatiedatum: 8 juli 2018
Categorie: Robuust, Populatiemanagement, Proeftuinen
Lees volledig bericht
Robuust Jaarbericht 2017

Robuust Jaarbericht 2017

Patrick Ernst, directeur Robuust: "Ik kijk met trots terug op 2017. Als Robuusters hebben we samen met professionals en organisaties uit de eerste lijn, tweede lijn en sociaal domein mooie ontwikkelin...
Publicatiedatum: 4 juli 2018
Categorie: Robuust
Lees volledig bericht
Samen-leven in een gezonde regio

Samen-leven in een gezonde regio

 De regio Midden-Limburg-West telt reeds vele sterke initiatieven om de gezondheid van inwoners te verbeteren. Vanuit diverse sectoren wordt hieraan in verschillende combinaties samengewerkt door inwo...
Publicatiedatum: 18 juni 2018
Categorie: Programmamanagement, Positieve Gezondheid
Lees volledig bericht
Nieuw: de Leergeschiedenis Groot denken, klein beginnen van Proeftuin Ruwaard

Nieuw: de Leergeschiedenis Groot denken, klein beginnen van Proeftuin Ruwaard

“Wat zorgt er nu voor dat wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders er in de wijk Ruwaard samen in slagen de gewenste verandering in gang te zetten? Welke leidende principes zorgen er in de...
Publicatiedatum: 14 juni 2018
Categorie: Robuust, Populatiemanagement, Proeftuinen, Inwonerparticipatie, Programmamanagement
Lees volledig bericht
Substitutie is meer dan verschuiven van financiën en contractering

Substitutie is meer dan verschuiven van financiën en contractering

"Op Twitter zag ik een interessant 'gesprek' tussen Wim Schellekens en Ab Klink", aldus Sandra de Loos.
Publicatiedatum: 22 mei 2018
Categorie: Substitutie
Lees volledig bericht
Succesvolle samenwerkingssessie preventie in de Ruwaard

Succesvolle samenwerkingssessie preventie in de Ruwaard

Verbinding leggen tussen de eerstelijnsgezondheidszorg, de publieke gezondheidszorg en het sociale domein op het gebied van preventie. Dat was het doel van de samenwerkingssessie ‘preventie in de wijk...
Publicatiedatum: 2 mei 2018
Categorie: Preventie, Gebiedsgericht werken
Lees volledig bericht
Startschot voor een positief gezond Munstergeleen

Startschot voor een positief gezond Munstergeleen

Begin dit jaar was Munstergeleen in de Westelijke Mijnstreek het podium voor ‘Preventie in de buurt’. Een bijeenkomst die landelijk wordt ondersteund door RIVM en NHG. De focus ligt op het ondersteune...
Publicatiedatum: 2 mei 2018
Categorie: Onverwachte verbindingen, Preventie, Inwonerparticipatie, Gebiedsgericht werken
Lees volledig bericht

Nieuwsarchief