Menu

Samen werken aan een gezonde samenleving

We geloven in een samenleving, waarin mensen een zo gezond mogelijk en betekenisvol leven hebben, ook bij fysieke, emotionele en sociale uitdagingen. Waarbij organisaties en mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar. Om deze samenleving te realiseren, streven we naar duurzame en betaalbare oplossingen. En slaan we nieuwe wegen in die impact maken op de lange termijn. Dit vraagt kennis, lef en gedrevenheid. Van alle betrokkenen. Want alleen dan maken we samen het verschil in de regio.

Robuust zet dit veranderproces in gang. We zoeken en verbinden organisaties en mensen die begrijpen dat je samen sterker staat. Die durven over eigen grenzen heen te kijken. En die weten dat kennis en kunde meer waard is als je het deelt.

Onze aanpak
Wij combineren jarenlange kennis en ervaring van (eerstelijns)zorg en welzijn met expertise op het gebied van programmamanagement en veranderkundige vaardigheden in verschillende programma's in Zuid-Nederland. Met oog voor politieke en menselijke verhoudingen, passie voor de gezondheidszorg en daadkracht.
We begeleiden gezondheidsprogramma’s die uitgaan van de vragen en behoeften van een populatie en daar proactief op inspelen. Door de behoeften van de gekozen groep mensen centraal te stellen in plaats van het ondersteuningsaanbod, verwachten we dat Triple Aim-doelstellingen eerder worden bereikt. 

Het laatste nieuws

Regio Roermond kiest voor MALT

In het Roermondse MALT (Maasniel, Asenray, Leeuwen en Tegelarijeveld) wonen veel (toekomstige) ouder...
Lees volledig bericht

De Westelijke Mijnstreek scherper in beeld

Begin dit jaar gaf het programma Anders Beter aan Robuust de opdracht voor een regioverkenning voor ...
Lees volledig bericht

Weg met die harkjeshiƫrarchie!?

Nu ik aan de onderzoeksfase van mijn studie ben begonnen, denk ik geregeld terug aan de reden waarom...
Lees volledig bericht

Meer berichten