Menu

Vertragen om te versnellen

Bewust vertragen om te versnellen! Dat is wat we doen in het nieuwe gezondheidsprogramma in Weert. Natuurlijk kunnen we snel met elkaar starten met een aantal nieuwe projecten, zodat we concreet kunnen laten zien dat we samen aan de slag gaan. Om het gevoel te bevredigen stappen te willen zetten. Of gewoon om de energie die we samen hebben, niet weg te laten stromen. In Weert pakken we het anders aan. We kiezen er bewust voor om te vertragen. Dat levert namelijk veel meer op!

Door: Yvette Couwenhoven- 31 januari 2018

Het is begin 2017 als zeven partijen in Weert het initiatief nemen om de samenwerking binnen bestaande initiatieven uit te bouwen. Door het vormen van een netwerk dat vraagstukken programmatisch aanpakt rondom gezondheid in Weert. Robuust wordt betrokken voor het programmamanagement. En dat betekent dat we partijen meenemen in het programmatisch creëren. Dat zij gaan ervaren wat het verschil is tussen een programma en een project of verbetertraject. In de praktijk betekent dat: we vertragen om te kunnen versnellen en – nog belangrijker – om impact te vergroten.

snelheid.jpg

We geloven in 1+1=3

Begin 2018 zitten we middenin de eerste fase: we leren elkaar kennen, ontdekken elkaars belangen, doelen en ambities en brengen die terug naar één gezamenlijke visie  met bijbehorende programmadoelstelling. We zijn gestart met het bij elkaar brengen van de verwachtingen van partijen en hebben vervolgens een regioverkenning uitgevoerd. In de regioverkenning brachten we data bij elkaar uit de ROS-wijkscan en publieke bestanden. Deze vulden we aan met data van betrokken partijen. Hierdoor wordt inzichtelijk  welke risico’s in Weert het grootst zijn in relatie  tot de betrokken inwoners en kosten. Daardoor zullen de inspanningen in de toekomst resulteren in een 1+1=3 opbrengst. Niet alleen de ervaren kwaliteit, gezondheid en kosten per inwoner verbeteren, ook gebruiken we de besparingen om nieuwe doelen te bereiken. Een vliegwiel op basis van shared savings!

Samen met inwoners

Daarmee zijn we in Weert in vertraagd doch rap tempo op weg om een programma te bouwen, dat is gebaseerd op de Triple Aim aanpak. Een vertrekpunt om trots op te zijn. We gebruiken dit nieuwe jaar met het invullen van de projectagenda op basis van de gezamenlijk bepaalde visie en programmadoelstelling. Inwoners worden betrokken om de richting mede te bepalen. Samen stellen we vast: welke doelen willen we bereiken en welke zaken moeten worden aangepakt om de gezondheid van de inwoners van Weert en de beleving van de kwaliteit van zorg te laten toenemen, zonder dat de kosten nog verder stijgen?

Een flinke dosis moed

Partijen zijn hard op weg naar een samenwerking in een resultaatgericht netwerk. Een uitdaging die helemaal past in deze tijd en die een flinke dosis moed vergt. Want welke richting we ook precies met elkaar uitgaan, we zullen allemaal moeten veranderen. Durven loslaten, over eigen grenzen heen kijken én anders organiseren in de verwachting dat de inwoner er meer voor terugkrijgt!