Menu

Logo-standaard-met-achtergrond.jpg

De gemeente Landerd wil samen met haar inwoners, professionals, bedrijven en (vrijwilligers-)organisaties uit het sociaal- en zorgdomein komen tot een integrale preventieagenda voor de inwoners van Landerd. Positieve gezondheid is hierbij het uitgangspunt. De gemeente wil zich hierbij nadrukkelijk opstellen als gelijkwaardig partner en wil hiervoor de methode van programmatisch creëren inzetten.

Robuust Maatwerk begeleidt de gemeente en haar partners om te komen tot deze integrale preventieagenda en de uitvoering daarvan. Samen bouwen we via de methode van programmatisch creëren een duurzame resultaatverantwoordelijke coalitie op. Vervolgens zorgen we voor een goede overdracht, zodat het programma en programmatisch creëren bestendigd blijft in de gemeente organisatie.

Robuust Maatwerk
Onder de naam Robuust Maatwerk voeren wij maatwerkopdrachten uit die niet behoren tot onze primaire dienstverlening, maar die wel bijdragen aan onze maatschappelijke opdracht om samen te werken aan een gezonder Zuid-Nederland. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden en programma’s gericht op gezondheid, waarbij de eerste lijn (nog) niet betrokken is. 

Deelnemende organisaties
Landerd, een gemeente in Noord-Brabant, bestaat sinds 1990 uit de deelgemeenten Reek, Schaijk en Zeeland. In totaal wonen er 15.330 mensen.
In 2017 onderzochten we welke partijen willen participeren. In korte tijd zijn onder andere aangesloten:
GGD HvB, Pantein, Brabantzorg, Jij en Ik, Zorgcoöperatie Reek, Zorgcoöperatie Zeeland, Zorgcoöperatie Schaijk, Optimus primair onderwijs, ONS welzijn, IBN, Gemeente Landerd en huisartspraktijk Schaijk.

Positieve gezondheid
Focussen op gezondheid en niet op ziekte. Kijken naar wat iemand nog wel kan en hoe iemand een zo goed mogelijk leven kan leiden. Positieve gezondheid staat voor het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren binnen fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Dit biedt niet alleen kansen voor patiënten, cliënten en inwoners, maar ook voor de samenwerking en samenhang tussen professionals in zorg, welzijn en wonen.

Om te komen tot de invulling van de preventieagenda is gekozen om te starten met de thema’s:

  • Eenzaamheid bij ouderen
  • Stress door mantelzorg en opvoedingsproblematiek bij volwassenen
  • Drugsgebruik bij jongeren

Deze thema’s worden door professionals en (bij thema direct betrokken) inwoners samen vanuit een breed perspectief onderzocht. We redeneren hierbij vanuit de lokale oorzaken en gevolgen van de thema's naar de doelstellingen die het programma moet gaan bereiken. Die doelstellingen zijn bepalend voor de acties/initiatieven en projecten die onder de vlag van het programma uitgevoerd gaan worden.

“In de gemeente Landerd maken we gebruik van lokale dynamiek en kenmerken van de afzonderlijke dorpskernen. De gemeente Landerd heeft geïnvesteerd in het samenbrengen en organiseren van initiatieven met haar inwoners. Die voorinvestering maakt gelijkwaardig partnerschap mogelijk. Tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat we in dit programma de lokale dynamiek en kenmerken van de afzonderlijke dorpskernen goed naar voren kunnen brengen.”

Joost Boerenkamp – Programmamanager voor Landerd

 In de media:

  • Zorgkrant Landerd: een interview met de wethouder  Piet Hein Jonkergouw over dit programma.
Programmateam