Menu

LOQS: betere zorg voor moeder en kind

Het gezondheidsprogramma LOQS wil het aantal ziekte- en sterftecijfers rond zwangerschappen en geboortes in Limburg continu terugdringen. LOQS is een programma van het Verloskundig Consortium Limburg; een samenwerkingsverband van alle verloskundige hulpverleners in de provincie Limburg. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de zorg voor 8.500 zwangerschappen, bevallingen en kraambedden per jaar. LOQS staat voor Limburg Obstetric Quality System.

Resultaten LOQS 1

Binnen LOQS wordt intensief samengewerkt door alle professionals betrokken bij zwangerschappen in Limburg. Binnen LOQS 1 (2012 t/m 2016) werden daardoor uitstekende resultaten behaald:

 • Ontwikkeling van een, gevalideerd, individueel risicopredictie-instrument (genaamd de Expectcalculator)
 • Ontwikkeling van 17 zorgpaden voor alle zwangere vrouwen in Limburg: 1 basis zorgpad voor alle vrouwen en 16 zorgpaden voor vrouwen met een verhoogd risico op bepaalde complicaties tijdens hun zwangerschap. De zorgpaden zijn voor een groot deel geïmplementeerd in de zorgpraktijk.
 • Een multidisciplinair, transmuraal Moeder en Kind Dossier is in ontwikkeling: op het einde van het LOQS 1 programma was dit dossier in verregaande staat van ontwikkeling.
 • Kwaliteitsmonitor: uniform opgezet in alle Nederlandse Regionale Verloskundige Consortia.

Doelstellingen LOQS 2

In 2017 werd de ontwikkeling van het transmuraal Moeder en Kind dossier voortgezet. Ondertussen zocht het consortium nieuwe financiering voor LOQS 2, dat in december 2017 startte voor een periode van vier jaar. Binnen het LOQS 2 programma wil het consortium het volgende bereiken:

 • Expectcalculator: implementatie in zorgpraktijk en data analyse (Expect 2 study)
 • Verdere implementatie van de 17 zorgpaden in de zorgpraktijk van de Limburgse zorgverleners
 • Ontwikkeling, testen, toetsen en implementatie Moeder en Kind Dossier
 • Kwaliteitsmonitor: jaarlijkse meting aan de hand van PRN-data (Perinatale Audit Nederland)
 • Inrichting cliëntparticipatie
 • Structurele kennisdeling intern en naar buiten toe
 • Bestendigen en borgen van de multidisciplinaire kennisinfrastructuur van het Verloskundig Consortium Limburg 
Programmateam

Robuust Practice: 

Binnen het LOQS is de ACCORD-methode ontwikkeld. Dit is een grondige methode om samen met alle betrokken partijen zorgpaden te ontwikkelen voor élk zorgbesluit dat voorbij kan komen bij een verloskundige. Het is geschikt daar waar de meningen van partijen ver uiteenlopen en kan toegepaste worden binnen de gehele geneeskunde.

Interview EXPECT-study

Gynaecoloog Liesbeth Scheepers en verloskundige Hilde Coolen vertellen in een interview met provinciale zender L1 over hun samenwerking in het kader van de EXPECT-study:

Vlog bezoek Jeroen Geurts (ZonMw)