Menu

De ACCORD-methode: samen uniforme zorg uitwerken binnen het LOQS

Om gezamenlijk inhoudelijke afspraken te maken over zorgverlening is binnen het LOQS gekozen voor een bottom-up strategie. Met zeggenschap voor álle 140 professionals in de regio. Procesmatig is dat een moeilijke weg. Want als je het niet goed organiseert, wordt het een lang proces met veel frustraties en weinig output. Daarom is er binnen het Verloskundig Consortium Limburg de ACCORD-methode ontwikkeld.

De ACCORD-methode is een grondige methodiek om uniforme zorgpaden te ontwikkelen voor élk zorgbesluit dat voorbij kan komen bij een verloskundige. Sterker nog: de methode is toepasbaar binnen de gehéle geneeskunde. Het is namelijk geschikt om samen zorgpaden in te richten, daar waar de meningen van partijen ver uiteenlopen. Bovendien is het heel efficiënt om keuzes te definiëren die niet beschreven staan in bestaande literatuur. De ACCORD-methode vergt ongelooflijk veel voorbereiding en vraagt veel van alle betrokkenen. Een randvoorwaarde is dat je kundige mensen hebt, die weten welke cruciale factoren je moet meewegen in een besluit. Want achter elk besluit staan veel nieuwe keuzes. Belangrijk is ook de rol van de programmamanager. Die moet continu de complexe structuur en het overzicht bewaken en het proces managen. Dit vraagt om onafhankelijkheid, scherpte en consequent zijn.

ACCORD_methode.jpg