Menu

Proeftuin Deurne 

Binnen Proeftuin Deurne werken twaalf organisaties samen aan de doorontwikkeling van een gezamenlijke werkwijze, waarbij de inwoner écht centraal staat. Robuust* begeleidt het proces om de werkwijze en de bijbehorende gedragsverandering te borgen in de organisaties.

Diverse partijen in Deurne werken al langer vanuit de werkwijze: verdiepen van de vraag van de inwoner en zijn omgeving. Die werkwijze wordt nu doorontwikkeld. En dat gebeurt vanuit het gedachtegoed ‘Anders denken, doen en organiseren’. Een werkwijze waarin de inwoner écht centraal staat bij het zoeken naar een oplossing op zijn collectieve of individuele vraag. Hierbij wordt gewerkt aan een bredere en intensievere samenwerking tussen organisaties. 

Doelen Proeftuin Deurne 

  • Betere ervaren gezondheid en ervaren kwaliteit van leven voor inwoners 
  • Meer regie bij de inwoner 
  • Integrale persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
  • Positievere invulling van de beroepen in zorg en ondersteuning 
  • Beter gebruikmaken van de mogelijkheden en deskundigheid van zorg en ondersteuning 

Wat houdt de werkwijze in? 

Individuele en collectieve vragen worden opgepakt aan de hand van drie vragen: wat wil een inwoner, wat kan hij zelf en wat heeft hij nodig? Antwoord op die vragen wordt gegeven door de inwoner, bij hem thuis aan de keukentafel. Hij zit daar met personen uit zijn omgeving die hij vertrouwt en benodigde beroepskrachten uit verschillende organisaties, die relevant zijn voor zijn vraagstuk. Aan die keukentafel wordt een oplossing bedacht en een concreet plan gemaakt. Daarbij denken deelnemers vanuit de vraag en niet het huidige aanbod van de organisaties. Mogelijke belemmeringen komen niet aan bod, maar worden waar nodig later door de betrokken organisaties achter de schermen duurzaam opgelost. 
Tegelijkertijd vormt ‘leren door te doen’ een belangrijk onderdeel van de werkwijze. Inwoners, beroepskrachten, managers én bestuurders leren met en van elkaar en creëren voorwaarden om knelpunten duurzaam op te lossen. 

Samenwerkingspartijen 

Binnen Proeftuin Deurne werken samen: gemeente Deurne, GGZ Oost Brabant, LEVgroep, woningbouwvereniging BOW, de Zorgboog, Savant, Bijzonder Jeugdwerk, ORO, SMO, Senzer, Zorg in Deurne en MEE. Daarnaast sluiten diverse andere partijen aan bij de casuïstiekgesprekken: Politie, onderwijs, verslavingszorg, huisartsen, CZ, veilig thuis en onderdelen van Zorg in Deurne, zoals: Grip op Schuld/Leergeld, Uniek, ZZP-ers, Poetsen met een praatje, ervaringsdeskundigen, Novadic Kentron en maatschappelijk werk. 

*De begeleiding van Proeftuin Deurne is een opdracht van Robuust Maatwerk, onderdeel van de Robuust Groep. Onder de naam Robuust Maatwerk voeren wij maatwerkopdrachten uit die niet behoren tot onze primaire dienstverlening, maar die wel bijdragen aan onze maatschappelijke opdracht om samen te werken aan een gezonder Zuid-Nederland. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden en programma’s gericht op gezondheid, waarbij de eerste lijn (nog) niet betrokken is.