Menu

Proeftuin Ruwaard

In de Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijkbewoners en organisaties samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Uiteindelijk streven zij naar hun ideale toekomstbeeld:

“Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.”

De vijf strategische doelen:

 1. Meer en betere gezamenlijk georganiseerde zorg, welzijn en wonen
  Zodat de samenwerking soepel verloopt en de wijkbewoner zo snel en goed mogelijk wordt geholpen.
 2. Betere gezondheid en ervaren kwaliteit van leven van individuele wijkbewoners
  Zodat de wijkbewoner zich zo goed en vitaal mogelijk voelt.
 3. Meer gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van wijkbewoners
  Zodat de wijkbewoners samen bouwen aan een betere wijk.
 4. Lagere maatschappelijke kosten
  Zodat er ook in de toekomst nog genoeg geld is om te voldoen aan de behoeften van de wijkbewoners.
 5. Betere steunende systemen
  Zodat organisaties zo zijn ingericht dat zij beter kunnen doen wat nodig is.

Proeftuin-Ruwaard.png

Actie-leren als verandermethodiek

Binnen de proeftuin werken we op basis van actie-leren. Dit betekent dat wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders simpelweg beginnen met een bepaalde manier van werken (experimenteren), in plaats van eerst plannen van eisen en projectplannen op te stellen. Dit vanuit het idee dat het schrijven van een plan niet het antwoord biedt op de vragen die er leven in de wijk. In allerlei bijeenkomsten, sessies en overleggen staan alle betrokken vervolgens stil bij het leerproces. Hierin wordt bijvoorbeeld heel duidelijk zichtbaar welke drempels er zijn, hoe die kunnen worden weggehaald en welke gedragsverandering er nodig is. Zo leren we van elkaar en mét elkaar. In april 2017 werd de eerste Leergeschiedenis gepubliceerd. Deze kreeg in 2018 en 2019 een vervolg. 

Onderdeel van Proeftuin Ruwaard is het project 'individuele casuïstiekaanpak'. In bovenstaand filmpje wordt de werkwijze uitgelegd behorende bij dat project.

Robuust Practices

Er is een film ontwikkeld voor leerbijeenkomsten. Hierin delen professionals en wijkbewoners hun ervaringen in de proeftuin en wordt de betrokkenheid en zelfregie van de inwoners getoond.

De unieke aanpak van Proeftuin Ruwaard wordt door betrokkenen als succesvol ervaren. Hun ervaringen worden gedeeld in de eerste ‘leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard'.

Programmateam
Programmamanager
06 13 67 28 13
Maak kennis met mij

Meer informatie?

Meer weten over de ontwikkelingen, projecten en activiteiten van Proeftuin Ruwaard? Op de programmawebsite vindt u alle ins en outs over Proeftuin Ruwaard en bijbehorende projecten.

Bezoek de website