Menu

Samendraads - Voor Vervlochten Zorg in Midden-Brabant

Met de patiënt als vertrekpunt, werken huisartsen en medisch specialisten in de regio Midden-Brabant samen met zorgverzekeraars en patiënten aan de best mogelijke zorg, op het juiste moment, de juiste plek en doelmatig.

Over de regio

Midden-Brabant heeft, net als andere regio’s in Nederland, te maken met een toenemende druk op de gezondheidszorg. Vertrouwde pasklare oplossingen werken niet langer voor de huidige vraagstukken. Het vraagt experimenteren en ruimte voor dat wat we (nog) niet weten. Robuust leverde tot en met juni 2019 het programmamanagement voor Samendraads, een gezondheidsprogramma dat een impuls geeft aan het verbeteren van de transmurale zorg met Triple Aim als uitgangspunt.

Visie Samendraads

Met elkaar formuleren wij nieuwe antwoorden voor duurzame medische zorg in Midden-Brabant. Samen werken wij aan de best mogelijke zorg, afgestemd op de vraag van inwoners uit onze regio, op het juiste moment, de juiste plek en doelmatig. Wij investeren waar wij waarde voor patiënt en maatschappij kunnen realiseren en pakken verspilling in de zorg aan.

Samendraads draait om afstemming, coördinatie en organisatie van zorg, zodanig dat patiënten zorg op de juiste plaats ontvangen met betere gezondheidsuitkomsten en lagere kosten tot gevolg. Het gaat erom dat substitutie plaatsvindt naar regie van zorg vanuit een generalistische visie, met zoveel mogelijk regie door de patiënt zelf. Het gezondheidsprogramma zet zich in op die gebieden waar zij denkt het verschil te kunnen maken. “We geloven dat we op deze manier bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van de patiëntpopulatie, verbeteren van de manier waarop patiënten zorg ervaren en lagere kosten per capita."

Samendraads.png

Strategische doelen

  • Verbeteren van samenwerking tussen de lijnen, met als resultaat hogere patiënttevredenheid, kwaliteit van zorg en arbeidssatisfactie.
  • De patiënt is zich meer bewust van diens eigen verantwoordelijkheid voor ziekte en gezondheid.
  • Voorkomen van verspilling en realiseren van een afbuiging in de stijging van de zorgkosten door verbetering van samenwerking tussen eerste en tweede lijn.

Betrokken partijen

Midden-Brabant heeft, net als andere regio’s in Nederland, te maken met een toenemende druk op de gezondheidszorg. Vertrouwde pasklare oplossingen werken niet langer voor de huidige vraagstukken. Het vraagt experimenteren en ruimte voor dat wat we (nog) niet weten. ETZ en RCH hebben het initiatief genomen om samen met andere partijen in de zorg deze uitdaging aan te gaan. Met Samendraads geven we een impuls aan het verbeteren van transmurale zorg met Triple Aim als uitgangspunt.

Rol Robuust

Robuust leverde tot en met juni 2019 het programmamanagement voor Samendraads. Meer informatie over Samendraads vindt u op de programmawebsite.

Bezoek de website