Menu

Zoom-In: anders denken, doen en organiseren

in Gageldonk en Warande, wijken in Bergen op Zoom

In Zoom-In bedenken wijkbewoners en organisaties binnen zorg, welzijn en wonen samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Waar hun vraag centraal staat en niet het aanbod van organisaties. Samen werken ze aan een wijk waar mensen lekkerder in hun vel zitten. Waar ze zich veilig voelen en waar ze zelf mee kunnen doen. Zoom-In is gestart in twee wijken van Bergen op Zoom: Gageldonk en Warande.

logo-Zoom-In-kleur_kleur-1111-1.png

Begin oktober 2018 organiseerde Robuust op verzoek van SDW, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Stichting Samen Werken en WijZijn Traverse Groep een verkennende bestuurlijke bijeenkomst in Bergen op Zoom. Tijdens deze werkconferentie 'Transformeren van het sociaal domein en de zorg'  kwamen bestuurders en wethouders uit de Brabantse Wal samen om te brainstormen over het toekomstige zorg- en welzijnslandschap in deze regio. Op basis van het visiedocument ‘vitale wijken – veerkrachtige burgers binnen gemeenten’ en de resultaten vanuit Proeftuin Ruwaard willen genoemde partijen graag een volgende stap zetten met elkaar. Ook de gemeente Bergen op Zoom, Zorggroep West-Brabant en Stadlander verbinden zich na deze bijeenkomst aan dit initiatief. 

In 2019 zijn de zes organisaties, onder begeleiding van Robuust, samen aan de slag met een nieuw programma  met de werktitel 'Proeftuin Brabantse Wal' dat inmiddels de naam Zoom-In draagt.

Voor meer informatie over de ontwikkelingen, projecten en activiteiten van Zoom-In, kijk dan op de programmawebsite:

www.zoom-in-boz.nl