Menu

Zorg Dichtbij

Zorg Dichtbij was één van de werkstromen,  voortgekomen uit de ‘Visie op de zorg in Zeeland in 2025’ . In 2015 is deze visie door de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) opgesteld.
De commissie heeft deze vooral willen schrijven vanuit het perspectief en de behoeften van de Zeeuwse inwoners. Leidend voor de visie waren acht belangrijkste wensen van de Zeeuwse inwoners.

Meer informatie: Toekomstige Zorg Zeeland

 

Rol Robuust

Robuust was tot eind 2017 betrokken bij Zorg Dichtbij voor het programmamanagement. Vanaf januari 2018 is onze bijdrage afgerond.