Menu
Annet Joustra

Annet Joustra

Kennismanager

“Samen met de klant oplossingen ontwikkelen om in te spelen op problemen en behoeften die bij hem leven, de interactie die daarbij ontstaat en de resultaten die je terugziet in het werkveld. Dat vind ik het leukst aan werken bij Robuust.

Het ontwikkelen en uitvoeren van integrale gebiedsanalyses is mijn expertise. De behoefte aan cijfers en informatie op wijkniveau groeit en de vraag naar diepgaandere informatie neemt toe. Door data uit diverse databronnen met elkaar te combineren, kunnen we gezamenlijk steeds beter antwoord geven op vragen die bij zorgverleners, zorgorganisaties, gemeenten, ondernemers en burgers leven. Die ontwikkeling vind ik kicken!

Als ik de analyseresultaten met klanten vertaal naar concrete adviezen en acties en zie dat de andere partij hier echt iets aan heeft, geeft mij dat energie. Ook het samenkomen met andere collega’s uit het werkveld, waarbij we vrijelijk kennis en ervaringen met elkaar delen, vind ik geweldig. Zo kunnen we echt van elkaar leren en stappen maken om gewenste doelen te bereiken.

Ik hou van het zorgen voor mensen en het leveren van meerwaarde aan het leven van anderen. Als klein kind al wist ik dat ik verpleegster wilde worden. Maar toen ik uiteindelijk verpleegkundige was, merkte ik dat er eigenlijk maar weinig tijd was voor de aandacht die ik mensen graag wilde geven. Ik zat opgesloten in een dagstructuur. Daarom ben ik verder gaan studeren en al snel in het advies- en innovatiewerk terecht gekomen. Waar ik misschien niet direct, maar wel indirect mijn steentje bij kan dragen aan een gezonde samenleving.”

Neem contact met mij op
06 83 24 09 90