Menu
Evelien Heinrich

Evelien Heinrich

Kennismanager

Toegewijd – enthousiast – buitenleven – geen dag zonder muziek 

“Met Robuust zetten we in op de gezondheid van populaties met Triple Aim als uitgangspunt. Ik ben gedreven in het realiseren van de best mogelijke gezondheid van mensen en een goede kwaliteit van zorg, zonder daarbij de houdbaarheid van ons zorgstelsel uit het oog te verliezen. We richten ons niet op het individu, maar op populaties. Om stappen te zetten is innovatiekracht nodig; het vermogen om bewegingen te forceren in het grootse systeem van de gezondheidszorg. Het vereist ook lef, want wie voorop loopt en verandert kan rekenen op weerstand uit het veld. Logisch, want verandering doet altijd ergens pijn.”

“Het is onze taak om de focus van partijen te verleggen van de korte termijn naar de lange termijn; onze gezamenlijke stip op de horizon. Daarbij is het de kunst om partijen te verleiden om over het eigen organisatiebelang heen te kijken ten behoeve van de maatschappelijke veranderopgave. Mijn rol daarin is het aandragen van kennis, daar waar nodig in onze programma’s. Als anderen er om vragen, maar óók als ik zelf signaleer dat bepaalde kennis het programma verder helpt.”

“Mijn rol als kennismanager komt in de kern neer op het verspreiden van beschikbare kennis. Nationale en internationale inzichten en ervaringen die innovaties in onze programma’s kunnen versnellen. Maar ook ervoor zorgen dat we de kennis die we in de programma’s opdoen delen met ons brede werkveld. Een helicopterview is daarvoor cruciaal: over onze eigen organisatie met een werkgebied van Zeeland tot Zuid-Limburg, maar ook over ontwikkelingen daarbuiten. De uitdaging zit hem in de vertaalslag van beschikbare kennis en inzichten naar functionele toepasbaarheid voor actuele vraagstukken. Dit vraagt afstemming met het programmateam en onze stakeholders. Een dynamische ondersteunende functie die goed bij me past. ”

Neem contact met mij op
06 83 24 34 45
Ik ben betrokken bij het programma
MijnZorg, Zorgnetwerk Roermond, Zorgnetwerk Weert, Landerd