Menu

Studenten gezocht voor onderzoek binnen zorg en welzijn

Ben jij een student (hbo/wo) die graag onderzoek wil doen naar ‘state of the art’ innovaties en interventies voor samenwerking tussen zorg en welzijn? Dan is Robuust op zoek naar jou! 

Beschrijving van de opdracht

Diverse partijen binnen zorg en welzijn werken op regionaal niveau samen om de gezondheid van de inwoner te verbeteren. Om die samenwerking effectiever te maken, is het van belang om gezamenlijk de populatie(s) te definiëren waar gezondheidsverbetering kan worden gerealiseerd. Robuust geeft hieraan vorm door:

 • het afbakenen en beschrijven van de populatie
 • het segmenteren van de populatie middels risicostratificatie
 • het geven van een eerste advies over mogelijke interventies die passen bij de resultaten van deze segmentatie, inclusief een schets van betrokken (of nog te betrekken) stakeholders bij het programma van interventies

Robuust is op zoek naar studenten om onderzoeksactiviteiten uit te voeren. Denk hierbij aan het maken van verschillende inventarisaties van ‘state of the art’ innovaties en interventies en integrale aanpakken, voor verschillende subpopulaties en chronische aandoeningen.

Hierbij denken we specifiek aan:

 • innovaties en interventies op het gebied van behandeling
 • innovaties en interventies en integrale aanpakken gericht op het verbeteren van organisatie van zorg en ondersteuning
 • en specifieke doelgroepen, zoals:
  • high risk high cost / multiprobleem populaties
  • jeugd
  • volwassenen
  • werkenden (arbeidsgerelateerde integrale zorg)
  • (kwetsbare) ouderen
  • chronische aandoeningen, zoals:
   • diabetes
   • hart- en vaatziekten / CRVM
   • astma / COPD
   • kanker
   • obesitas

Deze inventarisaties geven in eerste instantie een breed overzicht, dat afhankelijk van de resultaten van de segmentatie van populaties met risicostratificatie verder wordt gespecificeerd.

Wat bieden we

We bieden de mogelijkheid om de onderzoekwerkzaamheden uit te voeren in het kader van een afstudeeronderzoek of -stage. Je komt terecht in een flexibele, informele, mensgerichte organisatie. Jouw onderzoekwerkzaamheden voer je zelfstandig uit onder leiding van ervaren Robuust (drs./dr.) adviseurs, die zeer toegankelijk zijn voor vragen, sturing en sparring. Jouw onderzoekt valt onder een groter onderzoeksprogramma van Robuust; de exacte onderzoeksvraag, duur en intensiteit bepalen we in overleg.

Wie zoeken we?

Wat zoeken wij in jou als hbo- of wo-student:

 • een (sociaal-)medische achtergrond hebben (of vergelijkbaar)
 • affiniteit voor gezondheidszorg
 • interesse in het doen van onderzoek
 •  proactieve houding en jezelf willen profileren
 • communicatief vaardig
 • zelfstandig kunnen werken
 • al enige ervaring met literatuuronderzoek en meta-analyses
 • je wil ervaring opdoen met klant- en regiogericht werken

Daarnaast verwachten we dat afstudeerbegeleiding wordt verzorgd door de opleiding.

Over Robuust

Robuust is een regionale ondersteuningsstructuur, een ROS. Samen met zestien andere ROS’en vormen wij het landelijk dekkend ROS-netwerk. Elke ROS heeft zijn eigen regio. Ons werkgebied is Zuid-Nederland, bestaande uit Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en een deel van Gelderland. De maatschappelijke opdracht van alle ROS’en is om de eerstelijnszorg in de wijk te versterken en innovatie te stimuleren voor de inwoners in de eigen regio. Om die zorg voor de inwoner te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven.

Deze lijnloze en domeinoverstijgende samenwerking vraagt nieuwe rollen en ander gedrag van organisaties, professionals en inwoners. Robuust stimuleert dit veranderproces door het leveren van programmamanagement in regionale gezondheidsprogramma’s. Uniek aan onze aanpak is dat wij een compleet programmateam bieden. Een professioneel team dat bestaat uit een programmamanager, kennismanager en communicatiemanager die weten wat er speelt in de wijk en in de regio. Zij zijn de experts om ingewikkelde vraagstukken te duiden, hebben het lef om deze op te pakken en weten deze te vertalen naar de praktijk. Deze nieuwe kennis en ervaring delen we lokaal, regionaal en landelijk. Kenmerkend voor programmamanagement is dat we vooraf nog niet weten wat de oplossing zal zijn voor de toekomstige vraagstukken. Wel zijn we ervan overtuigd dat we door duurzame samenwerking vanuit een gezamenlijke ambitie, gaandeweg de juiste antwoorden zullen vinden. Centraal staat de beweging die we op gang brengen richting een betere toekomstbestendige gezondheidszorg.

Contact

Heb jij interesse in een afstudeeronderzoek of -stage bij Robuust? Vul dan het sollicitatieformulier in of neem contact op met Yvonne of Sandra.

Meer weten?
Programmamanager
06 83 24 12 06
Maak kennis met mij
Solliciteer direct