Menu

Werkgebied van Robuust

Het Robuustteam weet wat er speelt in de wijk en in de regio in ons gehele werkgebied:

Het laatste nieuws

KPMG-rapport over de zorg: veranderingen gaan nog te traag

Samenhangende zorg, netwerken, ketenzorg, regiozorg, transmurale zorg: alle pijlen wijzen naar het b...
Lees volledig bericht

Samen werken aan een gezondere regio Roermond

Diverse partijen in Roermond ondertekenden op woensdag 7 maart 2018 een intentieovereenkomst voor ee...
Lees volledig bericht

Zorgnetwerk Weert: data als basis voor het gesprek én het maken van keuzes

Een toekomstbestendige zorg voor de inwoners van Weert. Daar streven de partners in het programma Zo...
Lees volledig bericht

Meer berichten