Menu

Werkgebied van Robuust

Het Robuustteam weet wat er speelt in de wijk en in de regio in ons gehele werkgebied:

Het laatste nieuws

Regioverkenning Zuidoost-Brabant: kwalitatieve data als basis

In de praktijk blijkt dat onderzoek en monitoring zich veelal richten op kwantitatieve data. Die zij...
Lees volledig bericht

Proeftuinen hebben bewezen dat het kan

In Nederland zijn sinds 2013 verschillende initiatieven gestart om zorg en ondersteuning op regionaa...
Lees volledig bericht

Regionalisering in de zorg en de rol van de overheid

We zijn voortdurend op zoek naar de ideale grootte voor een regio. Of liever gezegd, de ideale omvan...
Lees volledig bericht

Meer berichten