Menu

Een ommezwaai in denken en doen

Zeeland is een van de drie krimpregio’s in Nederland. De issues die hier spelen rondom vergrijzing, krimp en ontgroening zijn thema’s waar meerdere delen van Nederland mee te maken zullen krijgen. Mensen moeten zelf stappen gaan ondernemen voor een optimaal leefbare situatie in de toekomst. Hoe realiseer je dit in de praktijk, rekening houdend met kwaliteit van leven en betaalbare goede zorg?

Invloed inwoners

In Zeeland zie je een ommezwaai in denken en doen. Professionals stellen hun vragen meer dan voorheen rechtstreeks aan de eigen inwoners. Wat is nodig om gezond te blijven? Hoe kunnen zij langer blijven participeren in de eigen omgeving? Tal van suggesties en initiatieven komen spontaan bovendrijven.

Gezamenlijke zorgagenda

Robuust streeft er naar om zoveel mogelijk partijen te betrekken bij de invulling en implementatie van deze antwoorden in een gezamenlijke zorgagenda. Door aan te sluiten bij bestaande groepen en initiatieven, krijgen we nu al veel enthousiaste reacties en positieve feedback vanuit het werkveld.