Menu

Thema's

Vanuit een onafhankelijke positie leveren we een bijdrage aan organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. In samenwerking met professionals uit de eerste lijn, tweede lijn, het sociaal domein, gemeenten, zorgverzekeraars, kennis- en onderzoeksinstituten.  Afgestemd op het vraagstuk zetten we ons in als programmamanager, kwartiermaker, adviseur en procesbegeleider bij diverse actuele vraagstukken en thema's. Ook richten we ons op een aantal specifieke thema's zoals:

E-health en digitalisering

GGZ

Ouderenzorg

 

 

Het laatste nieuws