Menu

E-health en digitalisering

Essentieel voor programmamanagement is het verbinden van verschillende werelden. Gebieden met soms andere doelgroepen, andere disciplines, een andere cultuur enzovoorts. Het is de kunst om de kracht van deze verschillen te benutten. Want als verschillende werelden samen optrekken, kunnen er mooie dingen ontstaan.  De zorg en de IT zijn twee van zo’n totaal verschillende werkgebieden die veel voor elkaar kunnen betekenen. 

Als Robuust zijn we aangesloten bij het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van de Avans Hogeschool. Een waardevolle verbinding, zowel voor Robuust als voor Avans. Riky: “De leerkring vond in Robuust de juiste partij die voorbeelden uit het werkveld kan aandragen. Onderwerpen waarmee studenten aan de slag kunnen. Het onderzoek dat zij daarop doen, is vervolgens weer heel waardevol voor de projecten binnen de programma’s van Robuust.”

Interessante links en downloads

Meer weten? Neem contact met mij op!
Het laatste nieuws