Menu

Robuust en de GGZ

De GGZ is sterk in beweging. De afgelopen jaren zijn veel impactvolle veranderingen doorgevoerd. Voorbeelden zijn de invoering van de basis-ggz en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook zijn de jeugdzorg, beschermd wonen en dagbesteding naar de gemeenten overgeheveld. Tevens werken partijen in de ggz aan een bekostigingsmodel waarin de zorgvraagzwaarte en de zorgbehoefte van de patiënt voorop staan. Doel is dit model moet er in 2020 zijn.

Robuust ziet de kanteling van de zorg en de gemobiliseerde krachten als een uitgesproken kans om de zorg en welzijn in alle mogelijke opzichten in Zuid-Nederland te verbeteren. Robuust faciliteert GGZ-netwerkorganisaties die op zoek gaan naar een nieuwe invulling van zorg en welzijn. Daarbij onderschrijven wij juist voor de GGZ, de concept definitie van gezondheid die inspeelt op de veerkracht en zelfregie van de burger.

Regiokaart-GGZ.jpg

De beweging van ziekte en zorg en gezondheid en gedrag naar mens en maatschappij (zz en gg naar mm) zien wij daarbij als een passend concept dat vraagt om uitwerking en operationalisering. In de regionale GGZ-netwerken gaan betrokken partijen inclusief inwoners op zoek naar een nieuwe invulling van zorg en welzijn en ondersteuning. Bij voorkeur doen we dit vanuit een programmatische aanpak.

We geloven dat concepten als De Nieuwe GGZ en Positieve Gezondheid een impactvolle bijdragen kunnen hebben op de GGZ in zijn geheel. Omdat deze er mede van uitgaan dat interventies in welzijn een grotere impact kunnen hebben  dan  interventies in zorg. En beiden het belang van eigenkracht, veerkracht en zelfregie onderschrijven.
Meer weten? Neem contact met ons op!
Het laatste nieuws