Menu

Ouderenzorg

Stel dat ouder worden en oud zijn iets is waar niemand zich zorgen over maakt. Stel dat je de regie in handen houdt over je eigen leven, tot de laatste dag. Dat je ondanks de beperkingen die bij het ouder wordende lijf horen, in staat blijft de dingen te doen die het leven de moeite waard maken. Zouden we dan nog steeds over ouder worden en vergrijzing praten alsof het een probleem is? Bron Toekomstvisie veranderagenda.

De ambitie van Robuust is dat ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk kunnen blijven leiden, ook als iemand afhankelijk wordt van zorg of ondersteuning. We kijken daarbij op een genuanceerde en realistische manier naar het ouder worden en willen af van stereotypen die ofwel de positieve ofwel de negatieve kanten van ouder worden benadrukken. Maatwerk en diversiteit zijn hierin belangrijke begrippen. We laten ons daarbij steeds leiden door de vraag: ‘wat willen de ouderen zelf?’ 

Het verbinden van mensen en initiatieven, het inspireren van elkaar door goede voorbeelden, het uitwisselen van kennis en ervaringen en het gezamenlijk agenderen van lokale en regionale actuele kwesties, is allemaal van belang om nieuwe oplossingen te bedenken voor vraagstukken waar ouderen mee geconfronteerd worden.

Elke regio heeft zijn eigen specifieke kenmerken en vraagstukken rondom ouderenzorg. Dit vraagt om een duidelijke aanpak. Wij bieden onze jarenlange kennis van de regio aan en onze expertise op het gebied van effectief regionaal en lokaal samenwerken aan geïntegreerde ouderenzorg via een programmatische aanpak.  In de gezondheidsprogramma's  waar wij bij betrokken zijn (geweest) is ouderenzorg ook een van de thema's. Voorbeelden  van projecten binnen de programma's zijn:

Anders Beter: Gewenste zorg in de laatste levensfaseAnders Beter: werkgroep optimalisatie patiëntreis dementieGoedLeven: Tijdig praten over je laatste levensfaseMijnZorg: Zorgcontinuum OuderenzorgSamen Landerd: Eenzaamheid onder ouderenVerbonden in zorg: Ouderenzorg West-Brabant

Landelijk samenwerkingsverband
Robuust is betrokken bij het ROS-netwerk ouderenzorg en bij het landelijk consortium BeterOud. Samen met organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg zetten we de beweging voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw in gang heeft gezet. Maar wel met een andere insteek , namelijk die van de leefwereld van ouderen zelf. Om deze reden hanteert het consortium Beter Oud nu de titel: een nieuwe generatie ouderenzorg.

      

Meer weten? Neem contact met mij op!
Het laatste nieuws