Menu

"De doelgroep ‘ouderen’ hebben wij duidelijk op ons netvlies. Niet alleen als het gaat om de zorg voor kwetsbare ouderen, maar ook over preventie en het betrekken van andere domeinen. Het verbinden van initiatieven, het inspireren van elkaar door goede voorbeelden, het uitwisselen van kennis en ervaringen en het agenderen van actuele kwesties, is allemaal van belang om nieuwe oplossingen te bedenken op het gebied van wonen, welzijn, zorg en cultuur. Waarbij ik me steeds laat leiden door de vraag: ‘wat willen de ouderen zelf?’ Ik ben er blij mee dat de doelgroep ‘ouderen’ steeds vaker aandacht krijgt binnen de programma’s. - Kennismanager Franca van Rosmalen

Ouderenzorg

Hoe kunnen ouderen in de wijk de zorg en begeleiding ontvangen die ze echt nodig hebben? Rekening houdend met ouderen die langer thuis blijven wonen, de gemeente die steeds meer zorg- en ondersteuningstaken krijgt en de veranderende rol van zorgaanbieders. Bovendien heeft elke regio zijn specifieke kenmerken en problemen.
Dat vraagt om een duidelijke aanpak. Wij bieden onze jarenlange kennis van de regio advies en begeleiding bij het effectief samenwerken aan geïntegreerde ouderenzorg in de wijk en regio.

In de gezondheidsprogramma's  waar wij bij betrokken zijn is ouderenzorg ook een van de thema's. 

Landelijk samenwerkingsverband
Robuust is betrokken bij het ROS-netwerk ouderenzorg en bij het landelijk consortium BeterOud. Samen met organisaties uit de sectoren wonen, welzijn en zorg zetten we de beweging voort die Het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw in gang heeft gezet.

Gemeente Landerd gaat voor gezond en vitaal Landerd

In gelijkwaardig partnerschap In de gemeente Landerd werken gemeente, inwoners, professionals, bedr...
Lees volledig bericht

Zorgnetwerk Weert: data als basis voor het gesprek én het maken van keuzes

Een toekomstbestendige zorg voor de inwoners van Weert. Daar streven de partners in het programma Zo...
Lees volledig bericht

De wijk als (t)huis: winnaar van WHO CARES

Hoe moet de wijk van de toekomst eruitzien? De gebouwen, de straten, de zorg en voorzieningen … alle...
Lees volledig bericht

Meer berichten