Samen maken we het verschil in de regio

Tijdens het schrijven van dit voorwoord bevinden we ons in een geheel andere wereld dan in 2019. De gezondheidszorg staat op scherp door het coronavirus. Een nieuwe werkelijkheid die grote impact heeft voor onszelf, onze naasten, de gehele maatschappij en onze economie. Tegelijkertijd zien we vanuit urgentie een beweging ontstaan. Organisaties zoeken naar nieuwe mogelijkheden om samen te werken en proberen bestaande en nieuwe technieken uit om de gezondheidszorg draaiende te houden. Zoals teleconsulting, e-consult, triage en snel actuele informatievoorziening zodat patiënten weten wat te doen.

Het is mooi om de beweging die in de maatschappij ontstaat te zien. Ondanks de onzekerheid en angst helpen mensen elkaar. Massaal wordt gereageerd op de oproepen van zorgorganisaties om bij te springen in en rondom de zorg. Mensen die voorheen in de zorg werkten staan weer aan het bed en er wordt met snelheid gewerkt aan extra bedden, medische apparatuur en benodigde (beschermende) middelen. Ook het verzoek om extra aandacht te hebben voor mensen met een beperking en geïsoleerde ouderen wordt beantwoord.

Samen hebben we een beweging in gang gezet. Een beweging die aantoont dat we, ondanks onzekerheden, met elkaar veranderingen kunnen en willen realiseren. Na deze crisis is het belangrijk om deze veranderbereidheid te continueren en essentiële veranderingen blijvend vorm te geven. Het is namelijk verleidelijk om weer terug te gaan naar de situatie van voor de crisis.

Ook zal betaalbaarheid van de zorg op langere termijn een belangrijk punt op de (politieke) agenda worden. Vanuit Robuust zien we kansen om door te blijven pakken binnen de regionale samenwerkingsverbanden en om samen ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg een duurzaam karakter krijgt.

Regionale samenwerking vraagt om meer dan een plan alleen

Robuust heeft inmiddels vele jaren ervaring in het opstarten en begeleiden van samenwerkingsverbanden. We maken al enige jaren gebruik van de methode van programmatisch creëren.
Samenwerken betekent ook veranderen en juist bij veranderingstrajecten is het hebben van een duidelijk doel, het beschikbaar stellen van de middelen en tijd en het hebben van een deadline niet voldoende. Veranderen bevat ook een dimensie waar het gaat over het overwinnen van barrières en gewoonten.

Hoe je invloed kunt uitoefenen op deze, meestal sterke, groepsdynamiek is in 2019 het onderwerp van een intern professionaliseringstraject. Dit traject heeft invloed op onze werkwijze en gedrag op individueel niveau en ook op organisatieniveau. De inzichten van afgelopen jaar hebben geleid tot veranderingen met betrekking tot onze eigen rol in veranderprocessen, groepsdynamische processen en onze rollen in de programma’s. En dat wordt ook gezien door de buitenwereld.

Samenwerken betekent ook elkaar leren kennen, samen bouwen aan vertrouwen en samen aan de slag gaan. Geen gemakkelijke opgave blijkt in de praktijk. Iedere samenwerking heeft zijn eigen dynamiek en elke regio is anders. Kortom, we kunnen veel van elkaar leren en er bestaat geen blauwdruk.
Zowel binnen de GGZ-platforms als in de verschillende programma’s zijn in 2019 mooie stappen gezet naar een vergaande samenwerking en regionalisering. In 2019 hebben we ook flinke stappen gezet rondom data- en informatiegedreven werken en werden er steeds meer patiëntreizen gemaakt. Diverse ontwikkelingen zijn terug te lezen in dit jaarbericht.

Samenwerken blijft zoektocht:
Robuust wordt steeds meer gevraagd

Vijf jaar na de introductie van ‘programmatisch creëren als methode’ en ‘het werken in de regio als uitgangspunt’ blijkt nog steeds hoe actueel samenwerking is. Robuust heeft een behoorlijke staat van dienst opgebouwd. Stakeholders zijn tevreden over de wijze waarop we samenwerkingsverbanden in de regio opstarten en begeleiden. We zien wel een tendens naar kort-cyclische trajecten, wat past in deze huidige tijd. Ook andere domeinen weten ons steeds meer te vinden als het gaat om samenwerkingsvraagstukken rondom gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Een mooie ontwikkeling. Immers, samen maken we het verschil in de regio. We zijn er trots op dat we hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren!

Patrick Ernst & Erika Schrik
Directie Robuust