“Vergelijkbare problemen, verschillende oplossingen”

Over de uitdagingen in de huisartsenzorg

Robuust begeleidt organisaties en hun netwerk bij hun gezamenlijke regionale veranderopgave gericht op de gezondheidszorg. Ook in en rondom de huisartsenzorg. In 2019 groeide onze inzet voor huisartsen bij het meedenken over vraagstukken in de huisartsenzorg. Programmamanager Rienk Overdiep is betrokken bij meerdere  huisartsensamenwerkingsverbanden én de capaciteitsmonitor huisartsenzorg. Een interview.

“Zorggroepen, huisartsenposten en belangenbehartigers van huisartsen realiseren zich dat er iets moet veranderen in de wijze waarop huisartsenzorg is georganiseerd, maar lopen vast in de zoektocht naar een passend model. Het vormgeven van een regionale (huisartsen)organisatie is een grote uitdaging in een lastige context. Waar de focus voor Robuust voorheen vooral lag op programmatische samenwerking, hebben we deze in 2019 verbreed naar complexe samenwerkingen, ongeacht de vorm.

Deze bredere manier van kijken naar complexe samenwerkingen, heeft veel impact op hoe we gesprekken aangaan. Steeds vaker stellen we de vraag: wat is hier nodig om te komen tot betekenisvolle resultaten in de samenwerking? En wat is daarbij onze rol als Robuust? We zijn ervan overtuigd dat een passend model zich vormt door er met elkaar aan te werken en niet door een universeel model in te voeren.”

“Doordat we nu zo specifiek kijken naar wat een regionale samenwerking nodig heeft, kunnen we veel gerichter werken aan een oplossing. Want ook al zijn de problemen in de huisartsenzorg in Zuid-Nederland vergelijkbaar, de oplossingen zijn allemaal verschillend. Van een fusie tot hele losse samenwerkingen. Ook de behoeften aan coördinatie, afstemming of procesregie is overal verschillend. En dus varieert onze rol enorm. Waar we in de ene regio een paar keer meedenken in een proces, begeleiden we in andere regio’s structureel de samenwerking.
Deze ontwikkeling van samenwerkingsverbanden zet zich door in 2020, niet alleen in de huisartsenzorg, maar ook bij andere eerstelijnsberoepsgroepen.”

lezen.png

Lees ook:

Capaciteitsmonitor

“De capaciteitsmonitor geeft onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de ontwikkeling van vraag en aanbod van professionals werkzaam in het huisartsenteam, beschikbaarheid van en behoefte aan stageplaatsen én de knelpunten die zich (gaan) voordoen.
De capaciteitsmonitor werd na een pilot in 2018 landelijk uitgerold door het NIVEL. In 2019 hebben we een bijdrage geleverd aan de aanpassing van de enquête en hebben we deze actief verspreid binnen onze netwerken. Niet alleen landelijk via het ROS-netwerk, maar ook specifiek in de regio met alle partijen waarmee wij in contact staan. In december 2019 werd gestart met een meer uitgebreide monitor. Er zijn meer verdiepende vragen opgenomen over oorzaak en oplossing(en) voor het capaciteitsprobleem. Wanneer alle aangeschreven praktijken meedoen dan kunnen we daarmee betere analyses maken en werken aan maatwerk oplossingen in de regio.”