Klik hier om de online versie te bekijken.

De continuïteit van huisartsenzorg staat als gevolg van demografische ontwikkelingen, complexe(re) zorgvragen, ervaren werkdruk, arbeidsmarkttekorten en beleidskeuzes in steeds meer regio’s onder druk. In de hoofdlijnenakkoorden wordt gesproken over de juiste zorg op het juiste moment, op de juiste plek en door de juiste professional. Met de focus op regionale realisatie. Robuust is als procesbegeleider nauw betrokken bij verschillende vraagstukken in de regio. Welke vragen zien we op ons afkomen en hoe ondersteunen wij vanuit Robuust deze vraagstukken? Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van nieuwe regioinformatie en de aanpak in diverse samenwerkingsverbanden.

Nieuws
Versterken van de huisartsenzorg in Zuid-Nederland
Huisartsen hebben steeds meer behoefte aan brede ondersteuning op organisatieniveau van hun praktijk. Robuust is betrokken bij een aantal van deze tra...
26 september 2019
Lees meer
Regionale samenwerking huisartsenzorg: onze ervaringen
De vraag die wij geregeld horen is: “We zijn al een tijd in gesprek over een regionale huisartsenorganisatie, maar we komen niet tot echte concrete st...
26 september 2019
Lees meer
Regioanalyse Zuid-Oost Brabant: multidimensionaler beeld
Door de combinatie van verschillende openbaar beschikbare bronnen met éigen registratiegegevens van de zorggroepen kan Robuust een meer multidimension...
26 september 2019
Lees meer
Regionale capaciteitsmonitor geeft inzicht in nog meer regio's
Voor de regio's Noord- en Midden- Limburg, Zuid-Limburg en Zuid-West Gelderland zijn nu ook nieuwe factsheets beschikbaar. Deze geven onder andere inz...
26 september 2019
Lees meer