Over Robuust

Wij zijn een enthousiast team van professionals die één ding gemeen hebben: we werken met passie aan een gezonder Nederland en begeleiden en ondersteunen bij (complexe) samenwerkingen. We zijn ervaren experts in veranderen en samenwerken met vaak een achtergrond in de zorg. We kennen de praktijk en het proces dat veranderen vraagt.

Van vragen zoals 'Hoe komen we tot een werkbare nieuwe vorm van samenwerken?' of 'Ons netwerk heeft nieuwe energie nodig, hoe kunnen we elkaar weer versterken?', dáár worden wij enthousiast van. 

We werken met de organisaties en professionals uit de zorg en de publieke sector. Want ook problemen als armoede en een slechte woonsituatie hebben invloed op gezondheid. Onze drijfveer ligt in een gezondere samenleving, een betere (ervaren) gezondheidszorg en een betaalbare zorg in de toekomst. 

Gezondheid in de volle breedte

Gezondheid zien wij breder dan ‘het ontbreken van ziekte’. Gezondheid draait om lekker in je vel zitten, zinvol in het leven staan, de zorg krijgen die je wenst en kunnen doen wat je zou willen doen. Ook wel positieve gezondheid genoemd. Om die gezondheid nu en in de toekomst te kunnen waarborgen is een samenwerking nodig die veel verder gaat dan de eerste lijn. Het vraagt om intensief partnerschap tussen nulde, eerste en tweede lijn (lijnloos) en tussen het sociale domein, zorg, overheid, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven (domeinoverstijgend).

Het nieuwe doen

Deze lijnloze en domeinoverstijgende samenwerking vraagt nieuwe rollen en ander gedrag van organisaties, professionals en inwoners. Centraal staat de beweging die we op gang brengen richting een betere toekomstbestendige gezondheidszorg. Wij stimuleren het veranderproces door

  • het leveren van programmamanagement en procesbegeleiding in regionale gezondheidsprogramma's. Uniek aan onze aanpak is dat wij een compleet programmateam bieden. Een professioneel team dat bestaat uit een programma-, kennis- en communicatiemanager, dat weet wat er speelt in de wijk en in de regio. Zij zijn de experts om ingewikkelde vraagstukken te duiden, hebben het lef om deze op te pakken en weten deze te vertalen naar de praktijk. De nieuwe kennis en ervaring delen we lokaal, regionaal en landelijk.
    Kenmerkend voor programmamanagement is dat we werken vanuit een gezamenlijke ambitie, met de overtuiging dat we door duurzame samenwerking gaandeweg de juiste antwoorden vinden. 

  • het begeleiden, vormen en regisseren van netwerken.

Robuust Maatwerk

Onder de naam Robuust Maatwerk voeren wij maatwerkopdrachten uit die niet behoren tot onze primaire dienstverlening, maar die wel bijdragen aan onze maatschappelijke opdracht om samen te werken aan een gezonder Zuid-Nederland. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden en programma’s gericht op gezondheid, waarbij de eerste lijn (nog) niet betrokken is. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Onze maatschappelijke opdracht

Robuust is een regionale ondersteuningsstructuur, een ROS. Samen met vijftien andere ROS’en vormen wij het landelijk dekkend ROS-netwerk. Elke ROS heeft zijn eigen regio. Ons werkgebied is Zuid-Nederland, bestaande uit Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en een deel van Gelderland. De maatschappelijke opdracht van alle ROS’en is om de eerstelijnszorg in de wijk te versterken en innovatie te stimuleren voor de inwoners in de eigen regio. Om die zorg voor de inwoner te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar ook daarbuiten. Met het sociale domein, nulde lijn, tweede lijn, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven. 

 Ontwerp-zonder-titel.jpg

Financiering

Onze inzet wordt betaald vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via zorgverzekeraars, in ons geval via CZ en VGZ. Daarnaast werken wij op maat voor opdrachten die bijdragen aan een gezonder Zuid- Nederland en die niet behoren tot onze primaire dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden en programma’s gericht op gezondheid, waarbij de eerste lijn (nog) niet betrokken is. Meer weten? Neem gerust contact op!