programmamanagement

Een gezondheidsprogramma is een unieke aanpak waarin het samenwerken met organisaties die zich bezighouden met gezondheid, centraal staat; over lijnen en domeinen heen. Ons programmamanagement levert geen blauwdruk, maar sluit aan bij de behoefte aan tijdelijke en flexibele inzet en samenwerking. 

Het draait altijd om een gezamenlijke beweging waarin organisaties, professionals en inwoners een nieuwe rol krijgen om de gezondheid te verbeteren.

In onze white paper vindt u een theoretische uitleg over programmamanagement voor een gezonder Nederland. Vraag deze hier aan.

Onze aanpak

Wij initiëren, organiseren en begeleiden gezondheidsprogramma's met als doel een betere (ervaren) gezondheid voor de inwoners, tegen lagere kosten en dichtbij huis. Vanuit Robuust bekijken we samen met de betrokken organisaties welke aanpak het beste aansluit bij de fase waarin de samenwerking zich bevindt. Uitgangspunten zijn altijd

  • Positieve gezondheid
  • Triple Aim

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is in 2015 echt op de kaart gezet. Het concept van Machteld Huber wordt sindsdien breed omarmd en krijgt uitvoering tot in integrale regiozorg. Ze heeft in 2015 het Institute for Positive Health (IPH) opgericht. 

Positieve gezondheid wordt als volgt omschreven: gezondheid wordt gezien als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Het gaat om de omslag van ‘gezondheid als de afwezigheid van ziekte’ naar een ‘positieve gezondheid met zes dimensies’. De zes dimensies zijn vastgelegd in een scoringsinstrument op basis van het spinnenwebmodel.

MachteldHuber-Spinnenweb-283x300.png

Triple Aim

 Triple Aim bestaat uit drie doelen die tegelijkertijd worden nagestreefd in de gezondheidsprogramma’s waarin wij actief zijn:

  • het verbeteren van de gezondheid van inwoners
  • het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • het verlagen van de kosten

Triple-Aim.png

Gezamenlijk belang

Door de Triple Aim aanpak gaan we niet uit van de huidige situatie, maar van een voorspelde situatie in de toekomst. Daarnaast staan de behoeften van de inwoner, cliënt of patiënt centraal. Het gaat erom wat hij wil, kan en nodig heeft. Hierdoor ontstaat een vernieuwende aanpak. Een aanpak waarbij de uitgangspunten van de betrokken partijen en professionals minder belangrijk zijn dan het gezamenlijk belang; een gezonder Zuid-Nederland.

Netwerk populatiegerichte zorg

Ook het landelijk dekkend ROS-netwerk, waar Robuust deel van uitmaakt, omarmt de Triple Aim aanpak. Adviseurs van verschillende ROS’en vormen samen het netwerk populatiegerichte zorg. Het doel is om beleid, praktijk en de innovatieve ontwikkelingen hierin bij elkaar te brengen. Deelnemer vanuit Robuust is Marieke de Wit.

Lees meer over Triple Aim
Lees meer over populatiemanagement