Verbindt instrumentele stappen altijd aan de bedoeling

Samenwerken aan échte transformatie

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn voor velen inmiddels een nieuwe werkelijkheid. Met het accent op preventie, gezondheid en passende zorg en werkthema’s als regionale samenwerking. Om te komen tot een betere gezondheid voor iedereen en zorg beschikbaar en toegankelijk te houden is een transformatie voor zorg en welzijn onontkoombaar. Door regionale en integrale samenwerking kunnen we die transformatie bewerkstelligen. 

Verandervisie Robuust

Robuust heeft een duidelijke visie over de wijze waarop je in de regio’s komt tot duurzame samenwerking die daadwerkelijk leidt tot de noodzakelijke veranderingen. In het IZA zijn regiobeelden, regioplannen en transformatieplannen als belangrijke stappen gedefinieerd om te komen tot die transformatie. In de Robuustvisie is het voor een echte transformatie essentieel dat deze instrumentele stappen niet op zich staan, maar altijd verbonden zijn aan de richting of veranderingen die een regio nastreeft.

Echte verandering of transformatie begint bij het proces waarbij je sámen informatie over een wijk, stadsdeel of regio bij én met elkaar ophaalt. Waarbij je als samenwerkingspartners nieuwsgierig bent naar hoe de ander naar de regio kijkt. En dat je samen de bevindingen bespreekt, de problemen in de wijk, stadsdeel of regio duidt en prioriteiten stelt in wat je aan wilt pakken. 

Mooi gezegd, maar hoe pak je dat in de praktijk aan?

Lees meer over onze visie en aanpak

Wat kan Robuust voor je betekenen?

  • Het is aan elke regio om regiobeelden en -plannen samen te stellen en aan de slag te gaan met de transformatieplannen. Robuust kan daar als onafhankelijke procesbegeleider, adviseur, aanjager en facilitator een rol in hebben. In verschillende regio’s zijn we al actief. Onze visie op de veranderaanpak is daarbij leidend. In ons werkgebied werken we nauw samen met verzekeraar CZ en VGZ.
  • Robuust kent de regio en samenwerkingsverbanden en kan verbindingen leggen tussen regio’s. We maken onderdeel uit van het landelijk dekkend ROS-netwerk en houden voortdurend vinger aan de pols waar er behoeften liggen om in breder verband op te pakken. Daarvoor leggen we ook verbindingen met landelijke partijen als RegioPlus-organisaties en RIVM en kijken we altijd naar de verbinding met GALA en het Woonzorg Akkoord.

We gaan graag met je in gesprek

Robuust voelt een grote verantwoordelijkheid om de transformatie te laten slagen, mede door onze maatschappelijke opgave de eerstelijnzorg te versterken en samen te werken om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarom hebben we het voortouw genomen een stevige transformatievisie en -aanpak te ontwikkelen om regio’s/regionale samenwerkingsverbanden te ondersteunen.

De manier waarop Robuust kijkt naar samenwerken en transformatie is moeilijk te vatten in één pagina. Liever vertellen wij het verhaal persoonlijk en lichten we het toe met voorbeelden uit de praktijk. 

Neem contact met ons op