Mark van Oirschot

Mark van Oirschot

programmamanager

- beschouwend - analytisch - improviserend -

Waar komen we vandaan? Hoe doen we de dingen die we doen? Hoe verhouden we ons tot de ontwikkelingen waar we op afstevenen? Deze vragen geven richting aan diverse processen waar we niet alleen in ons dagelijkse werk, maar ook in ons dagelijks leven antwoord op proberen te krijgen. In mijn werk probeer ik meer fundament te bieden aan die antwoorden, door de inzet van data die we – al dan niet onbewust – constant verzamelen.

In de samenwerkingen waar we als Robuust bij betrokken zijn, starten we met de ontwikkeling van een gezamenlijke ambitie, visie, strategische en operationele doelen. Zo werken we toe naar concrete interventies. Daarvoor is niet alleen samenwerking van essentieel belang, maar ook een gezamenlijk gedragen beeld van de regio. Om dat beeld helder te krijgen, verbinden we data, informatie en betrokken organisaties – met al hun kennis en data – aan elkaar. Ik houd me daarbij specifiek bezig met het begeleiden van een iteratief (samenwerkings)proces, waarbinnen de ambitie en visie centraal blijven staan en de juiste synergie ontstaat.

Tegelijkertijd houd ik mij ook bezig met landelijke ontwikkelingen rondom het gebruik van data omtrent gezondheid. Mijn streven is dat data en informatie waar mogelijk en verantwoord worden gedeeld en ontsloten. Zodat deze zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet door de betrokken organisaties. Kortom: ik denk graag in mogelijkheden en buiten de kaders. Ook ben ik een nieuwsgierig en creatief mens dat energie krijgt van uitdagingen. Dit manifesteert zich niet enkel bij mijn werk binnen Robuust, maar ook tijdens mijn hobby’s muziek, fotografie en hardlopen.

Neem contact met mij op

06 39 43 13 93
m.van.oirschot@rosrobuust.nl


Ik ben betrokken bij

  • Wijkscan en Regiobeeld

Ik denk graag in mogelijkheden en buiten de kaders.