Projectleiding

Tijdens de trajecten en programma’s die we begeleiden is er steeds vaker behoefte aan projectmanagement voor het ondersteunen van werkgroepen en projecten. Het gaat hierbij dan meestal over innovaties en implementaties die voortkomen uit de samenwerking en die uiteindelijk een verbetering van de zorg in de eerstelijn tot gevolg hebben.

Rol

Onze projectleider

  • stelt het projectteam samen 
  • verzorgt de projectformulering en deelopdrachten
  • zorgt samen met het projectteam dat de opdracht succesvol wordt uitgevoerd.