Veranderen

Robuust begeleidt veranderprocessen in de zorg. Die nieuwe inzichten geven, draagvlak hebben en duurzaam zijn. Daarin is het belangrijk om de mensen die betrokken zijn mee te krijgen. Om beweging te krijgen.

In onze aanpak wegen we samen met partijen af welke veranderstrategie mogelijk is en de nodige impact heeft. We maken de urgentie inzichtelijk, geven concreet aan wat we te bieden hebben en zijn duidelijk in wat organisaties zelf aan inspanningen en middelen moeten investeren. De verkennende fase is daarbij belangrijk. De opbouw van onze aanpak maakt het mogelijk om na elke fase te evalueren of de gekozen veranderstrategie wel brengt wat alle partijen voor ogen hadden.

Eén beproefd concept is de veranderaanpak ‘Anders denken doen en organiseren’ (ADDO). ADDO begon als een experiment in één wijk in Oss, en is daarna toegepast in Deurne, Bergen op Zoom, Cuijk Grave Mill en ‘s-Hertogenbosch. De geleerde lessen hieruit groeiden uit tot een aanpak die op steeds meer plaatsen wordt gezien als dé kans om (complexe) maatschappelijke vraagstukken compleet anders op te pakken. 
Kijk voor inspiratie om ook op deze wijze aan de slag te gaan op www.andersdenkendoenorganiseren.nl