Zoom-In

Publicatie 21 maart 2021

Startdatum: 2019 
Fase: Afgerond
Rol Robuust: programmamanagement

Ambitie

In Zoom-In (voorheen Proeftuin Brabantse Wal) bedenken wijkbewoners en organisaties binnen zorg, welzijn en wonen samen oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Waar hun vraag centraal staat en niet het aanbod van organisaties. Samen werken ze aan een wijk waar mensen lekkerder in hun vel zitten. Waar ze zich veilig voelen en waar ze zelf mee kunnen doen. Zoom-In is gestart in twee wijken van Bergen op Zoom: Gageldonk en Warande.

Wie zijn betrokken?

Om die beweging op gang te brengen zijn de volgende organisaties betrokken:

  • WijZijn Traverse Groep
  • GGZ WNB
  • SDW
  • TWB Thuiszorg met Aandacht
  • Huisartsencoöperatie West-Brabant
  • Stadlander
  • Gemeente Bergen op Zoom 

Aanpak

Een persoonsgerichte en samenhangende aanpak vormen de binding van het netwerk. Hierin staan positieve gezondheid, kwaliteit, duurzaamheid, toekomstbestendigheid en anders organiseren voorop. Er is ruimte voor innovatie en lerend ontwikkelen. We stimuleren de inwoners om in hun eigen kracht te staan en zelf regie te nemen en richten ons op preventie en kennisdeling. We willen hiermee tevens lagere maatschappelijke kosten realiseren voor alle partners. Op experimentele wijze is gestart met twee interventies, het andere gesprek en elkaar weten te vinden. 

Verloop

Begin oktober 2018 organiseerde Robuust op verzoek van een aantal partijen in de Brabantse Wal een verkennende bestuurlijke bijeenkomst. Tijdens deze werkconferentie 'Transformeren van het sociaal domein en de zorg' kwamen bestuurders en wethouders uit de Brabantse Wal samen om te brainstormen over het toekomstige zorg- en welzijnslandschap in deze regio. Op basis van het visiedocument ‘vitale wijken – veerkrachtige burgers binnen gemeenten’ en de resultaten vanuit Proeftuin Ruwaard gaven genoemde partijen graag een volgende stap zetten met elkaar. Ook de gemeente Bergen op Zoom, Zorggroep West-Brabant en Stadlander sloten zich na deze bijeenkomst aan dit initiatief. 

In 2019 zijn de organisaties, onder begeleiding van Robuust, samen aan de slag met een nieuw programma met de werktitel 'Proeftuin Brabantse Wal' dat inmiddels de naam Zoom-In draagt. 

In 2020 is de eerste fase afgerond en in 2021 is gestart met fase 2 waarin de organisaties toewerken naar meer eigen regie.

Meer informatie

> Ga naar de website Zoom-In.

Samen werken aan een wijk waar mensen zich veilig voelen en zelf mee kunnen doen

logo-Zoom-In-kleur_kleur-1111-1.png

Een mooi voorbeeld van de veranderaanpak Anders denken doen en organiseren.