Samenwerken aan een gezamenlijke ambitie

Organisaties in zorg en welzijn hebben elkaar steeds meer nodig. De problemen van mensen die zorg en sociale ondersteuning vragen worden steeds complexer. Dit vraagt vergaande samenwerking tussen partijen die samen willen kijken naar welke rol zij kunnen vervullen om die ondersteuning te bieden. Robuust helpt hierbij en verbindt en begeleidt deze partijen op weg naar een duurzame samenwerking.

Uniek

Elke samenwerkingsvraag is uniek. We komen daarom ook niet met een blauwdruk. In het proces naar samenwerking houden we rekening met de context waarbinnen partijen opereren, de mensen die er werken en de verschillende culturen, de populatie waarvoor zij werken en de problemen die zij ervaren. Vanuit een brede kijk op ontwikkelingen en trends in de maatschappij zoeken we naar verbinding. We brengen nieuwe perspectieven in om partijen in beweging te krijgen en nodigen vooral ook betrokkenen uit ook nieuwe invalshoeken in te brengen om verdere stappen te maken.

komen tot samenwerking vraagt rekening houden met de context waarbinnen samenwerkingspartners opereren. Daar is geen blauwdruk voor

Focus op de vraag

Herken je dit:

  • We willen onze samenwerking met de 1e en 2e lijn duurzaam versterken, maar komen niet verder. 
  • We willen onze huisartsenzorg duurzamen maken, maar hoe?
  • Waar beginnen we om zicht te krijgen op de mogelijkheden voor een regionaal netwerk voor paramedische zorg?
  • We praten veel maar komen niet tot een plan, of actie of doelstellingen. Hoe komen we verder?
  • We willen wijkgericht gaan werken maar lopen vast, hoe gaan we verder?
  • De patiënt nog meer centraal, zo vanzelfsprekend, maar hoe pakken we het aan?

Zomaar wat vragen, die duidelijk maken dat (komen tot) samenwerken niet eenvoudig is. Komen tot de gewenste verandering is een zoektocht van ieder samenwerkingsverband. Samen met de betrokken organisaties kijkt Robuust welke aanpak en methode het beste aansluiten bij fase waarin de samenwerking zich bevindt. Afhankelijk van de doelstelling kan onze rol per fase verschillen. 

Robuuste Samenwerkingsverkenner

Wat kan helpen om die regionale samenwerking (nog) beter op gang te brengen is de Robuuste Samenwerkingsverkenner. Robuust heeft samen met VGZ en CZ een digitale tool waarmee een actueel en dynamisch beeld wordt gegenereerd van de samenwerkingsverbanden in een regio. Je vindt er per waar en welke samenwerkingsverbanden er zijn, op welk thema en doelgroep(en) ze zich richten en op welke manier ze bereikbaar zijn. 

Robuust Samenwerkingsverkenner