VOOR WIE WE WERKEN

Om goede, toegankelijke en betaalbare zorg te bieden, hebben organisaties in zorg en welzijn elkaar steeds meer nodig. Robuust begeleidt organisaties uit de eerste en tweede lijn, het sociaal domein, gemeenten, zorgverzekeraars, kennis- en onderzoeksinstituten bij samenwerkings- en verandervraagstukken. Organisaties die domeinoverstijgend samenwerken op wijkniveau, zich regionaal willen organiseren of de samenwerking met de eerste of tweede lijn willen versterken.

klanten aan het woord

"Door de begeleiding van Robuust is de stip op de horizon helder geworden." 

Zorg zo dicht mogelijk bij de mensen thuis organiseren door ziekenhuiszorg te verplaatsen naar de eerste lijn. Om dit te bereiken zochten de Zuyderlandziekenhuizen in Sittard en Heerlen en eerstelijns fysiotherapeuten in de Mijnstreek elkaar op en richtten hiervoor MIJN-zorgtransitie op. Dorien Niemans, praktijkhouder Health & Sports en bestuurslid MIJN-zorgtransitie, vertelt hoe Robuust hen begeleidde, structuur gaf en de doelstellingen voor ogen bleef houden.

 

 

x

"Robuust heeft ons geholpen om de vraag te verduidelijken en de pijn op te zoeken."

Apothekers op Zeeuws-Vlaanderen zagen dat het soms erg lang duurde voordat medicijnen die waren voorgeschreven in het ziekenhuis bij de patiënt waren. Eerstelijns apothekers, apotheekhoudende huisartsen en de ziekenhuisapotheek richtten daarom het Servicepunt Farmacie op. Anouchka van Miltenburg, directeur-bestuurder Nucleuszorg en stuurgroeplid van het samenwerkingsverband, vertelt hoe Robuust hen heeft geholpen een servicepunt op te richten met respect voor alle belangen.

x

"robuust is een aanjager. DUS het vasthouden en niet loslaten in een fundamentele verandering."

Binnen Zoom-In werken organisaties samen met bewoners aan een vitale wijk waar bewoners een betere (positieve) gezondheid ervaren. Organisaties bieden daarbij zorg en ondersteuning zonder belemmeringen vanuit systemen, financiering of eigen regels. Ad van Rijen, bestuurder WijZijn Traverse Groep en aanjager van Zoom-In, vertelt hoe Robuust als onafhankelijke partij zorgde dat er discussies werden gevoerd en besluiten werden genomen.