Workshop 'Succesvolle VEZN subsidieaanvraag schrijven'

VEZN (Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland) is een subsidie van CZ en VGZ die eerstelijnszorgorganisaties kunnen aanvragen voor innovatieve projecten die de eerstelijnszorg versterken. Onder andere voor projecten die multidisciplinaire samenwerkingen in de eerstelijnszorg stimuleren.

Heb jij een goed projectidee waarmee jij (samen met andere organisaties) bijdraagt aan hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg? Oftewel (Zinnige) Zorg op de juiste plek. Dan kom je wellicht voor de VEZN subsidie in aanmerking.

  • Maar hoe schrijf je een goede subsidieaanvraag?
  • Hoe zorg je er voor dat de aanvraag van begin tot eind klopt?
  • Dat hij voldoet aan alle eisen van de subsidieverstrekker?
  • Waar moet je dan op letten en hoe pak je dat aan?

In de workshop ‘Succesvolle VEZN subsidieaanvraag schrijven’ krijg je concrete handvatten en loop je met een goede basis de deur uit om jouw subsidieaanvraag te kunnen doen. 

Lees hier meer over de VEZN subsidie en welke projecten in aanmerking hiervoor komen.

"Bij het aanvraagtraject van de VEZN-subsidie voor ons project  heeft de begeleiding van Robuust goed geholpen. De aanvraag heeft  geleid tot toekenning van de subsidie. De samenwerking was heel constructief. Dankzij het uitgebreide Robuustnetwerk hebben we ook belangrijke partners kunnen betrekken. mede met inzet van Robuust staat een gedegen project in de steigers met alle kans van slagen !"

Paul Kil, Medisch directeur Diagnovum

Opbouw workshop

Tijdens de workshop ga je op een interactieve manier aan de slag met jouw eigen subsidieaanvraag en die van andere deelnemers. We starten vanuit de impact: wat wil je bereiken, voor wie, waarom en hoe wordt dat zichtbaar? Je krijgt achtergrondinformatie over de manier waarop subsidieverstrekkers te werk gaan en wat zij belangrijk vinden. Zo kun je uitzoeken hoe jouw eigen belang samenvalt met dat van de subsidieverstrekker. Ook krijg je check- en evaluatievragen aangereikt die je kunt gebruiken wanneer je jouw informatie op papier hebt gezet. Met als uiteindelijk doel om jouw verhaal zo te vertalen, dat de subsidieverstrekker leest wat jij wíl dat hij leest. De workshop geeft je daarnaast een indruk van wat er van jou wordt verwacht, nadat je subsidieaanvraag is goedgekeurd

Voor wie?

De workshop is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in een eerstelijnszorgorganisatie in Zuid-Nederland (werkgebied Robuust: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een klein deel van de provincie Gelderland) en een projectidee hebben waarmee ze in aanmerking komen voor de VEZN subsidie. Of je nu al een heel concreet idee hebt dat je goed op papier wilt zetten of eerste denklijnen die je verder wilt bijschaven en toetsen. We helpen je graag verder.

Datum

Nieuwe data worden binnenkort bekendgemaakt.

Kosten

Er zijn geen kosten aan de workshop verbonden.

Locatie

Uiterlijk drie weken van te voren bepalen we of de workshop, in verband met de coronamaatregelen, fysiek of online plaatsvindt. De fysieke workshop vindt plaats op het kantoor van Robuust, Lichttoren 32 (IGLUU), Eindhoven. De online workshop geven we via ZOOM/MS Teams.

Praktische informatie

Er kunnen maximaal 20 personen per workshop deelnemen. Wanneer de groep vol is krijg je van ons een uitnodiging om deel te nemen aan de volgende cursusdag.

Ingangseis
De eerste contouren (het idee) van jouw projectvoorstel heb je uitgewerkt op maximaal 1 A4tje. Drie weken voor de bijeenkomst ontvang je van ons een format hiervoor. De uitwerking neem je ook mee naar de workshop. Het is de bedoeling dat deelnemers onderling de projecten ‘reviewen’.

 We zien je aanmelding graag tegemoet!

Veelgestelde vragen

Met implementatiekosten worden de kosten bedoeld die gemaakt worden voor de uitvoering van een activiteit of het inbedden van een activiteit.

Wat niet subsidiabel is, is te lezen op de website van de VEZN. Welke kosten zijn wel subsidiabel? Stel je daarbij de vraag ‘Wat helpt het project?’.

Een voorbeeld:
Voor de implementatie van een nieuwe werkwijze wordt een werkgroep gevormd die een specifieke taak heeft tot het realiseren van het project. Zoals het opstellen van een communicatieplan met activiteiten voor de organisatie. Er wordt een communicatiemedewerker ingezet om vanuit zijn expertise mee te denken over het communicatieplan en er wordt een medewerker van de stafafdeling HRM betrokken bij het uitwerken van een scholingsplan voor de nieuwe werkwijze. De communicatiemedewerker en HRM-medewerker worden vanuit hun expertise betrokken; zij bieden projectmatige ondersteuning. De werkgroep heeft ook een voorzitter die onder andere als taak heeft om contact te onderhouden met de projectleider over de voortgang en de resultaten van de werkgroep. Deze collega is speciaal vrijgemaakt om deze taak uit te voeren. Kortom, de kosten voor de inzet van de communicatiemedewerker, HRM-medewerker en voorzitter zijn subsidiabel, omdat zij speciaal zijn vrijgemaakt om als werkgroep een specifieke taak uit te voeren in het kader van het project.

De aanvrager moet te allen tijde de begrote en de gemaakte kosten kunnen verantwoorden. 

De financiering van externe inhuur voor projectmanagement en -ondersteuning mag breed geïnterpreteerd worden. Het gaat om de ondersteuning van het project dat voor de aanvrager geen dagelijks routinematig werk is. Denk aan de inzet van een projectleider voor de begeleiding van een missie- en visietraject of een projectleider voor de uitvoering van een pilot om de samenwerking tussen eerstelijnsorganisaties in een aantal wijken te optimaliseren. De projectleider voor de uitvoering van een pilot mag ook een professional uit de eigen organisatie zijn die vrijgemaakt wordt van zijn eigen werkzaamheden en ingezet wordt als projectleider. Met externe inhuur kan het ook gaan om inhuur van een expert in de uitvoering van het project. Zoals een deskundige op een bepaald vakgebied om de inrichting en uitvoering van de activiteiten aan te toetsen of de inzet van een juridisch adviseur om de uitvoering van afspraken aan wet- en regelgeving te toetsen.