Hoe ziet een wijk of regio eruit?

Van Wijk- of regioscan naar een profiel 

Gemeenten en organisaties zijn op vaak zoek naar informatie over kenmerken van regio's, wijken en buurten. Om van daaruit gericht te kunnen inzetten op verbeteren of veranderen. Ook vragen rondom het gebruik van data in en rondom de gezondheidszorg nemen in snel tempo toe, zoals:

  • Hoe ziet de populatie in onze wijk eruit?
  • Welke zorgvraag en zorgbehoefte zien we op ons afkomen?
  • Hoe kunnen we data uit verschillende bronnen en organisaties met elkaar combineren

Op basis van feiten, cijfers, informatie en gefundeerde kennis worden verantwoorde keuzes en gedegen beleid gemaakt. Door data uit diverse bronnen te bundelen ontstaat beter inzicht in de issues en knelpunten op regionaal en lokaal niveau. Deze data worden vervolgens besproken met betrokken partijen uit gezondheid, welzijn en zorg, waardoor een gedeelde urgentie ontstaat. Dit vormt een startpunt voor samenwerking om gezamenlijk verbeteringen en innovaties uit te voeren.  

Dialoog

Nog belangrijker dan de verzameling van data, is het organiseren van de dialoog over de data. De adviseurs van Robuust spelen hierin een centrale rol. De opbrengst van deze dialogen is, zoals eerder genoemd, dat de verschillende partijen de urgentie voelen voor samenwerking om de gezondheid in de regio of wijk te verbeteren. Een betere start kun je niet hebben.

De rol van Robuust

Robuust begeleidt samenwerkingsverbanden bij het komen tot een beeld van een buurt, wijk of regio waarmee duidelijk wordt welke uitdagingen er spelen. We verhelderen samen het doel en welke data en informatie daarvoor geschikt zijn. Daarnaast adviseren we over de wijze waarop een beeld van de wijk of regio tot stand kan worden gebracht en hoe we dat het beste samen kunnen organiseren. We begeleiden bij de zoektocht naar de gewenste data en informatie. Uiteraard ondersteunen we daarna bij het vertalen van de verzamelde data en het duiden ervan.
Vervolgens begeleidt Robuust het samenwerkingsverband bij het maken van een keuze: wat gaan we oppakken? In het traject dat daarop volgt kan de voortgang en het resultaat ook via data en informatie inzichtelijk gemaakt worden.
We besteden hierbij veel aandacht aan een eenheid in taal, overeenstemming over inhoud en wederzijdse verwachtingen.

Bekijk onze video over data en informatie:

Inzicht in wijk of regio

Meerdere bronnen kunnen gebruikt en gecombineerd worden, zoals:

  • openbaar beschikbare data;
  • eigen data en informatie van betrokken organisaties;
  • bestaande onderzoeken en rapporten;
  • ervaringen van inwoners, zorgprofessionals en bestuurders.

Samenwerking

Robuust werkt op dit onderwerp nauw samen met de landelijke ROS'en via D3. Dit is een kenniscentrum met expertise op gebied van data en informatie. Lees hier meer over D3.

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat Robuust en D3 voor jou kunnen betekenen bij het inzetten van een Regiobeeld of Wijkscan? Neem gerust contact op met een van onze collega's hieronder of via info@rosrobuust.nl

- Meer weten over D3? Naar de website van D3 Data - Dialoog - Doen
- Meer weten over inzet data en informatie? Ga naar de website van het ROS-netwerk of de publicatie 'Inzet data en informatie voor verbeteren gezondheid' in jaarbericht Robuust 2019