Regiobeeld 2.0 West-Brabant

publicatie 7 april 2021

Startdatum
Afgerond
Rol Robuust  Procesbegeleiding

Doel

Het doel van dit proces is de versterking in de regio tussen organisaties in zorg en welzijn te realiseren met als ultieme doel een betere gezondheid voor de inwoners in deze regio. Het  Regio-beeld West-Brabant 2.0 moet leiden tot een uitvoerings-agenda voor de regio.

Wie is betrokken?

Zorgverzekeraar CZ, ZorgBelang Brabant Zeeland en de gemeente Breda hebben het initiatief genomen om deze samenwerking in de regio te versterken. Zij betrekken hier andere belanghebbende organisaties in zorg en welzijn bij.

Data-analyse en proces

Robuust draagt zorg voor de procesbegeleiding van de samenwerking tussen deze partijen en begeleidt hen om te komen tot een gedragen Regiobeeld 2.0. Dit Regiobeeld 2.0 vormt de basis voor een uitvoeringsagenda van deze regio waarmee de zorg in deze regio versterkt gaat worden. Het PON &Telos is verantwoordelijk voor data-analyse en opstellen van het regiobeeld.

  1. Fase 1:  Data-analyse en opstellen van Regiobeeld 2.0.
  2. Fase 2: Opstellen uitvoeringsagenda aan de hand van de data uit het regiobeeld.

Meer informatie

- Naar website Het Pon & Telos

- Neem contact op met Robuust via onderstaande teamleden of info@rosrobuust.nl

 

Data-analyse als basis voor betere zorg in de regio

 

 

 

 

 

 

 

cz-logo.png

logo-zorgbelang-brabant-zeeland.png

 

logo-Gemeente-breda.png