Netwerk vormen en regisseren

Netwerksamenwerking, wat is het? 

Het woord netwerksamenwerking wordt vaak gebruikt. Maar wat is het precies? En hoe geef je het vorm? Het is onze rol om samen met de betrokken partijen hier betekenis aan te geven. Zodat er een gemeenschappelijk beeld ontstaat van wat het netwerk zou kunnen doen en welke meerwaarde het heeft.

Dat betekent samen op zoek gaan naar antwoorden op vragen als: Wat wil je met het netwerk? Hoe wil je organiseren? Wie maken er deel van uit? Is het netwerk een opmaat naar een specifiek type organisatie die je gezamenlijk wilt bouwen? Is er behoefte om de verschillen van deelnemers in het netwerk in te zetten om samen vernieuwing vorm te geven? 

Wij dragen bij aan het realiseren van veranderingen en aan duurzaam bouwen van samenwerkingen


Bij netwerkvorming is ruimte nodig voor het ontwikkelen van nieuwe, richtinggevende inzichten. Dat vraagt vaak om het loslaten van aannames en controle. Om daarna vanuit het-niet-weten met elkaar op pad te gaan. Wat is dan belangrijk?

 • Identificatie met het beoogd resultaat: hiervoor doen we het;
 • Het gesprek aangaan over verschillen en naar de ander luisteren om te begrijpen;
 • In dialoog samen bouwen aan vertrouwen;
 • Stilstaan bij de veranderaanpak en samen de veranderstappen vaststellen op het niveau van kleine, mogelijke interventies, al zoekend, bewegend, met ruimte om steeds opnieuw bij te sturen. 

In dat traject is steeds sprake van spanning tussen het bewaken van twee processen: zijn we op weg naar een nieuwe organisatie, een nieuw concept van handelen? En wat kunnen we morgen doen, zodat we het klein en behapbaar te houden? Elke stap zet je in de context van de grotere ambitie. Dat vraagt om:

 • bereidheid om te leren: open staan om eigen waarheden onder de loep te nemen, samen te leren, te reflecteren op de intenties en het feitelijke gedrag in het hier en nu;
 • gezamenlijk afbakenen van ‘wat je te doen staat’, de opvattingen van de taak, de gestelde tijd en randvoorwaarden;
 • verbinding van het samenwerkingsverband naar de eigen organisatie en achterban.

In verbinding: het ecosysteem als perspectief 

In de regio’s waar Robuust actief is, zien we naast de meer vastomlijnde, gestructureerde samenwerkingsvormen ook andere vormen van verbinding. Mensen en organisaties die elkaar opzoeken omdat ze iets voor elkaar kunnen betekenen,  zonder dat er meteen sprake is van een vaste samenwerkingsstructuur. We kijken samen met partijen vanuit het ecosystemische perspectief naar deze verbindingen. Een perspectief dat we als Robuust steeds verder aan het verkennen zijn. Door met een brede blik naar je omgeving te kijken, kom je in contact met unusual suspects die jou en je netwerk met andere perspectieven kunnen inspireren en voeden. Net zoals in een natuurlijk ecosysteem.

pexels-robert-schrader-5805272-1.jpg

ONZE rol

Onze expertise heeft niet zozeer betrekking op het inhoudelijke vraagstuk, maar betreft het mogelijk maken van een onderzoekende dialoog. Een gesprek vrij van waarde en oordeel, met ruimte voor alle betrokkenen om zich uit te spreken. De problemen van betrokkenen zijn vaak niet zo verschillend, maar de oplossingen wel. Het zoeken naar de best passende oplossingen, op het juiste moment, met de juiste mensen, dat is het maatwerk dat we bieden. We benutten daarbij inzichten van veranderkunde, actie leren, programmatisch werken en projectmatig werken. Op verschillende momenten zetten we daarvoor bovendien verschillende hulpmiddelen in om onderzoekend samen nieuwe kennis te ontwikkelen, bijvoorbeeld:

 • Patiëntreis
 • Verhalen over Kwetsbaarheid en Moed (in gesprek met inwoners)
 • Advies in beeld
 • Relaties in beeld (netwerkanalyse)
 • Data & informatie

Meer inspiratie?

Lees het inspiratiedocument 'Samen anders werken'.

Voor iedereen met een vraag over samenwerking