Samen werk maken van de ‘Visie eerstelijnszorg 2030’

18 maart 2024

In de regio ’s-Hertogenbosch, regio Oss-Maashorst-Meierijstad, regio Maastricht en de regio Rijk van Nijmegen begeleidt Robuust organisaties bij de samenwerking die moet leiden tot een sterke eerstelijnszorg. Belangrijk fundament voor deze samenwerking is de onlangs vastgestelde Visie Eerstelijnszorg 2030. Om een goed beeld te krijgen van wat die visie beoogt en betekent voor alle betrokkenen organiseerde Robuust het webinar Samen werk maken van de ‘Visie eerstelijnszorg 2030’ in de regio.

Webinar

Anoeska Mosterdijk, directeur van Ineen nam toehoorders mee in de Visie eerstelijnszorg 2030. Wat was de aanleiding, hoe is de visie tot stand gekomen en wat is de essentie? Wat betekent het voor de toekomst op wijk en regionaal niveau en wat hebben we dan als samenwerkingspartijen te doen? 

Elke van Vliet, senior programmamanager bij ZonMw, haakte daarop aan door meer te vertellen over het ZonMw-programma Versterking organisatie eerstelijnszorg. Een voorbereidingssubsidie van ZonMw geeft regionale partijen de gelegenheid zich alvast te oriënteren op hoe en met wie zij willen werken een aan sterke eerstelijnszorg op wijk- en op regionaal niveau. Later in het jaar komen per regio nieuwe middelen beschikbaar om concreet aan de slag te gaan met het ontwikkelen en uitvoeren van plannen die leiden tot een versterking van de eerstelijnszorg.

Bekijk hier het webinar terug.

Leren van elkaar

In het afsluitend gesprek werd duidelijk dat deelnemers behoefte hebben om tussen regio’s vaker ervaringen en vragen uit te wisselen en met (gast)sprekers in te zoomen op een specifiek onderwerp. Robuust gaat hier verder invulling aan geven. Ook ZonMw werkt aan een leernetwerk voor hun programma Versterking organisatie eerstelijnszorg. Houd hiervoor de website van ZonMw in de gaten.  

Samen werk maken van de ‘Visie eerstelijnszorg 2030’