Yvette Couwenhoven

Yvette Couwenhoven

programmamanager

- nieuwsgierig naar mensen - enthousiast - plezier en gelijkwaardigheid -

“Als ervaren veranderaar werk ik met enthousiasme en nieuwsgierigheid samen aan vernieuwing in de brede context van onze gezondheidszorg. Bij deze maatschappelijke uitdagingen sta ik naast bestuurders, managers, professionals en belanghebbenden om samen te onderzoeken en te ontwikkelen. Ik maak gemakkelijk verbinding op alle betrokken niveaus en ben in staat om ingewikkelde zaken begrijpelijk neer te zetten. Als procesbegeleider ben ik echt in mijn element. Ik draag geen kant en klare diagnoses en oplossingen aan, maar daag partijen uit om in interactie met elkaar zelf te komen tot nieuwe ervaringen en oplossingen voor hun eigen vraagstukken. 

Ik ben mijn loopbaan begonnen als advocaat ondernemings- en arbeidsrecht. Voordat ik ben overgestapt naar de gezondheidszorg, werkte ik enkele jaren in directiefuncties in het Gevangeniswezen. Later begeleidde ik als interimmanager vooral zorg- en welzijnsorganisaties (VVT, CJG, AMW, VG) bij verschillende ontwikkel- en verandertrajecten. Leren en studeren is een soort persoonlijke behoefte;  steeds op zoek naar inzichten en leren van ervaringen om in de verschillende rollen die ik in opdrachten inneem van toegevoegde waarde te kunnen zijn. De afgelopen jaren bij Robuust heb ik de opleiding Programmatisch Creëren (Universiteit Groningen) aangevuld met Veranderkunde en Groepsdynamica (IOD) en Leren interveniëren met passie en precisie (Shirine Moerkerken). Deze hebben bijgedragen aan mijn blik op veranderen: “Het proces waarlangs een resultaat bereikt wordt - en niet het resultaat - heeft transformatieve kracht” (De onderstroom boven Jan Piet van Deene; IOD). 

Neem contact met mij op

06 22 96 06 26
y.couwenhoven@rosrobuust.nl


Ik ben betrokken bij

  • Netwerkvorming en samenwerkingsvraagstukken
  • Procesbegeleiding

Ik daag partijen uit om in interactie met elkaar zelf te komen tot nieuwe ervaringen en oplossingen voor hun eigen vraagstukken.