Jacqueline Philipsen

Jacqueline Philipsen

programmamanager

- nieuwsgierig - ziet kansen - kijkt over grenzen - verbinder

“Onbegrensd, anders, samen. Ik kan me goed vinden in de kernwaarden van Robuust. Vanuit die kernwaarden helpen we de gezondheidszorg in de regio om in beweging te komen. Voor mij is het belangrijk om hierbij ruimte te maken voor verschillende perspectieven. Vanuit verschillen samen in beweging komen op weg naar een gezamenlijk doel.

Onbegrensd betekent niet alleen over grenzen heen durven kijken, maar er ook overheen stappen als dat nodig is. Dat gebeurt alleen als deelnemers elkaar respecteren en vertrouwen. Alles wat ik doe richt zich op ruimte creëren voor het gesprek over alle aspecten die belangrijk zijn voor de individuele deelnemers. Een dialoog die begint met echt naar elkaar luisteren en praten over waarden, normen, belangen en (on)mogelijkheden. Ieder traject is weer anders omdat de mensen,  hun drijfveren en belangen, en daarmee de context, anders zijn. Ik kijk altijd breed, neem de verschillende perspectieven mee en handel steeds op basis van de specifieke context.

Ik ben nieuwsgierig naar wat mensen in organisaties beweegt. Het proces van elkaar leren kennen, samen experimenteren en  gezamenlijk toewerken naar een duurzaam eindresultaat, vind ik ontzettend boeiend.  Bij Robuust zetten we onze kracht en talent in om samenwerkingsvraagstukken te begeleiden. Vanuit onze rol kunnen we er meer onafhankelijk ‘boven hangen’. In die positie zie je veel en kan ik, behalve  verschillende perspectieven inbrengen, ook personen en trajecten met elkaar verbinden.”