Handen op elkaar voor samenwerking bij paramedici

10 oktober 2022

Afgelopen maanden is hard gewerkt in de regio door paramedici om te komen tot een betere samenwerking tussen partijen in de paramedie onderling en met andere stakeholders in de zorgketen. De urgentie hiervoor wordt gevoeld door de meeste paramedici in Zuid-Nederland. We zijn trots op de beweging die gaande is, er gebeurt veel. In vijf van de zes regio’s is inmiddels een Kernteam gevormd met enthousiaste professionals die samen het stokje oppakken voor een betere toekomst.

Robuust begeleidt in zes regio’s het pad richting samenwerking. Iedere regio heeft zijn eigen kenmerken waar we op aansluiten. In de regio’s Zeeland, Meierijstad, Noordoost-Noord-Brabant en Zuid-Limburg bruist momenteel veel energie. Tijdens de bijeenkomsten in september waarin het netwerk NOU! werd opgericht in de regio Noordelijke Maasvallei, Oss en Uden waren veel paramedici van verschillende beroepsgroepen aanwezig. Zij deelden hun enthousiasme, vragen en ook zorgen voor de toekomst. Dit enthousiasme zagen we terug in de aanmeldingen voor deelname aan het Kernteam. Liefst 14 uiteenlopende professionals  voelden zich aangetrokken om mee te denken over de toekomst waarin samenwerking centraal staat.

Aanjagers

Om het bouwen aan samenwerking in Breda en West Brabant ook van de grond te krijgen zijn de paramedici in deze regio's nog op zoek naar enthousiaste collega's die samen de schouders onder het netwerk gaan zetten. Want als er één les is die we leerden: de motivatie moet van binnenuit komen. Woon jij in deze regio en wil je samen met collega’s verantwoordelijkheid nemen en vorm geven aan deze samenwerking? Neem dan gauw contact op met ons. Want dat de zorg anders moet, ook in de eerste lijn, daar is iedereen het over eens. En dat kan alleen als alle professionals daar samen de schouders onder zetten.

Platform en toolbox

Het landelijk programma Organisatiegraad deelt op het platform Organisatiegraad alle ontwikkelingen die in het hele land onder deze noemer plaatsvinden. Daar vind je handige tools, interessante bijeenkomsten maar ook gratis trainingen over bijvoorbeeld welke stappen je moet nemen om een netwerk te vormen. Of over de financiering en communicatie van een netwerk. Ook staan er goede voorbeelden van andere regio’s waar je misschien wat van kunt leren.
Dit platform is voor iedere paramedicus, ook al ben je niet aangesloten bij een netwerk of regio waar de samenwerking wordt vorm gegeven. Je kunt je hier aanmelden, kijk gerust eens rond.

 

Mocht je vragen hebben bel of mail ons gerust!
Of kijk op: www.organisatiegraad.nl  
Direct naar gratis trainingen

Handen op elkaar voor samenwerking bij paramedici