Anja Mertens

Anja Mertens

senior communicatie-expert / projectleider

– zet in beweging - verbinding en structuur - maatschappelijk en sociaal betrokken

Een rode draad in mijn leven is ‘bewegen- in beweging zijn – beweging creëren’.
Na jaren als gedreven fysiotherapeut gewerkt te hebben waar ik dagelijks bezig was met het thema ‘bewegen’ ben ik doorgegaan op dit thema in het vakgebied communicatie. Hoe krijg je mensen daadwerkelijk in beweging? En welke rol speel je in dit proces? Hoe kun je het proces beïnvloeden?  

In mijn werk bij Robuust komt mijn ervaring en de brede blik die ik opdeed in verschillende zorginstellingen goed van pas. Wat is er mooier dan voor verbinding te mogen zorgen en te zorgen dat er beweging ontstaat, nu vanuit een hele andere positie en speelveld? In dit werk draait het altijd om samenwerken. Voor mij begint dat met respect voor elkaar en oprechte interesse voor elkaars drijfveren. Wanneer je samen ergens voor kunt gaan en één en één is drie, dan ontstaat er iets. Het persoonlijke contact in het werk is voor mij daarom belangrijk, daar investeer ik graag in.
Doordat we veel op strategisch niveau werken is het beeld voor wie we werken soms ver weg. Een taak bij strategische communicatie is dit zichtbaar te maken in alle fasen van een traject waardoor je de motivatie erin houdt. Want iedereen die deelneemt is zelf ook wel eens patiënt of hulpvragende inwoner van een wijk, dorp of andere gemeenschap.

In alle programma’s, projecten en trajecten die we doen is strategische communicatie vaak de kurk waar het geheel op drijft. Door de verbinding die daardoor ontstaat, het inzicht dat je krijgt in de ander die deelneemt, het het kunnen zien van de effecten of ervaren van enthousiasme bij de ander, gaat energie stromen. Die energie heb je nodig om te geloven in verandering. Want stilstaan is achteruitgaan….