Myrtille  Verhagen

Myrtille Verhagen

programmamanager

Verbinder – analytisch – nieuwsgierig

‘Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder’. De verleiding te kiezen voor ‘snel’ in plaats van ‘samen’ is vaak groot. Bij Robuust kiezen we voor ‘samen’. Ik geloof erin dat regionaal en domeinoverstijgend samenwerken impact heeft als je krachten bundelt, samen in beweging komt en samen investeert. Met elkaar creëren we doorbraken die we alleen niet voor elkaar krijgen. Zo overwinnen we de obstakels op weg naar een duurzaam zorglandschap en een gezonde samenleving.

Ik ben een gedreven gezondheidswetenschapper en zie gezondheid als belangrijke waarde in het leven van mensen. Als conceptueel denker houd ik van complexe, maatschappelijke vraagstukken. In mijn vorige baan bij BrabantAdvies werkte ik – als strategisch beleidsadviseur gezondheid & leefomgeving en als secretaris van de Provinciale Raad Gezondheid en het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen – op provinciaal niveau aan een gezond(er) Brabant. Werken vanuit een onafhankelijke rol en het over domeinen en organisatiebelangen heen kijken is mij daardoor eigen.

Ik vind het inspirerend en uitdagend om sectoren, organisaties, mensen en thema’s met elkaar te verbinden. Werken vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn daarbij voor mij belangrijke drijfveren. Ook ga ik graag voor een creatieve, vernieuwende invalshoek. Door mijn nieuwsgierige, onderzoekende houding overzie ik de grote strategische lijn, maar ik merk details zeker ook op.

Naast mijn werk staat ons gezin op nummer één. Mijn passie voor muziek komt tot uiting als klarinettist bij een muziekvereniging. Een vereniging waar jong en oud met plezier en passie samen muziek maken en waar muziek mensen verbindt. 

Neem contact met mij op

06 26 17 02 57
m.verhagen@rosrobuust.nl


Ik ben betrokken bij

  • Paramedie

Met elkaar creëren we doorbraken die we alleen niet voor elkaar krijgen.