Wat komt er kijken bij regelen van huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen?

10 oktober 2022

De toestroom van Oekraïense vluchtelingen in ons land vraagt om adequate inzet van huisartsgeneeskundige zorg. Door de toch al grote druk die huisartsen ervaren in hun dagelijkse praktijk kwam in de regio Eindhoven de vraag om dit proces te coördineren. Robuust begeleidde dit proces dat leidde tot een draaiboek dat werd opgesteld in samenwerking en afstemming met veel verschillende partijen zoals de diverse huisartsenpraktijken, gemeente Eindhoven, GHOR, GGD en LHV.

Bij de start van dit project werd gauw duidelijk wat er moest gebeuren: helderheid brengen, partijen bij elkaar brengen en onduidelijkheden onderzoeken en wegnemen. “En vooral verbindingen leggen, en over de domeinen heen samen werken. In het draaiboek komt het uiteindelijk vooral neer op het ontzorgen van de huisartsen zodat zij zich kunnen focussen op de gevraagde medische zorg,” aldus Elly van der Wijk die het proces begeleidde.

Op locatie of in de wijk

Er wordt verschil gemaakt in het opzetten van deze zorg op een nieuwe locatie of in een wijk omdat je op een nieuwe locatie met andere dingen te maken hebt zoals bijvoorbeeld inrichtingseisen. Het samenwerken met de verschillende partijen leverde nog veel extra’s op. Doordat de vertegenwoordigers elkaar ontmoetten leerden zij elkaar beter kennen waardoor er onderlinge afspraken werden gemaakt die eerder niet op tafel lagen. De GGD Brabant-Zuidoost nodigde bijvoorbeeld de bestuurders van de Huisartsen Coöperatie Brainport Regio uit om agendapunten aan te dragen voor het algemeen bestuur van de GGD. Op deze manier kunnen regionale knelpunten van huisartsen ook in de regio op tafel komen. “Heel mooi vond ik dat, omdat je ziet dat er dan echt interesse is in elkaar en dan werkt het,” aldus Elly.

Het draaiboek is beschikbaar voor iedereen die denkt er voordeel bij te hebben. Daarnaast werden ook  de ‘geleerde lessen’ opgetekend die anderen kunnen inspireren of helpen bij een vergelijkbaar traject.

Lees hier de 'geleerde lessen' >>
Naar het draaiboek>>


Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.

Wat komt er kijken bij regelen van huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen?