D3: Data - Dialoog - Doen

 

In het kenniscentrum D3 werken specialisten op gebied van dataverzamelen en informatiemanagement. Zij helpen bij het professioneel toepassen van informatiemanagement in zorgprojecten en programma’s. D3 ondersteunt daarmee niet alleen de ROS’en en de eerstelijnszorg maar ook over de domeinen heen (sociaal domein, nulde lijn, tweede lijn). Adviseurs van Robuust zijn hier direct bij betrokken.

Aantoonbare effecten via data, dialoog en doen

Elke ROS in Nederland realiseert samen met organisaties en andere partijen, programma’s en projecten waarin zij aantoonbaar de effecten laten zien op het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Samenwerken en veranderen staan hierin centraal.  

Op de website van het ROS-netwerk vind je een overzicht met voorbeelden van impactvolle projecten en programma’s van de ROS’en in Nederland. D3 ontplooit ook andere activiteiten voor de ROS’en voor meer impact in de regio. Dit doen ze onder andere door scholingen over informatiemanagement, masterclasses op relevante thema’s en de ontsluiting van data en ontwikkeling van dashboards.

> Naar de website van D3 data dialoog doen

 

 

d3-logo.jpg

CBB wordt D3

Al sinds 2014 zorgt Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB) voor informatiemanagement in Nederland. Zij ondersteunt de Regionale Ondersteuning Structuren (ROS'en), zoals Robuust, hierbij. CBB heet sinds 2020 D3: Data Dialoog Doen.